Leap Forward

LEAP FORWARD er et acceleratorprogram for danske startups og scale-ups med internationalt potentiale. Projektet er designet til diversitet, og skal skabe større ligestilling i erhvervslivet.

Danmark går glip af uforløst iværksættertalent, vækst, bæredygtig innovation, eksport og jobs på grund af et startup-økosystem i kønsmæssig ubalance.

Programmet LEAP FORWARD har til hensigt at give Danmark flere diverse startups og skal nå de målgrupper, der ikke adresseres i de nuværende programmer for iværksættere. Programmet kræver således, at der er mindst én kvinde i founder teamet.

LEAP FORWARD er inddelt i fire faser:

1. Præ-program, herunder udvikling af program samt screening og udvælgelse af deltagere.
2. Eksekvering af program, herunder virtuelt kick off event, 5 virtuelle workshops, 1:1 rådgivning og peer sessions.
3. Masterclass i New York, herunder virksomhedsbesøg og investor pitch event.
4. Alumni event med fokus på at opbygge et netværk deltagerne imellem efter programmets afslutning.

I løbet af fem måneder får deltagerne gennem individuel rådgivning, peer sessions, live og virtuelle workshops mulighed for at udvikle deres forretning og deres lederegenskaber.

Projekter henvender sig nuværende startups med potentiale til at skalere uden for landets grænser og potentielle kommende startups. Derudover er investorer en målgruppe med henblik på at skabe fokus på investeringscases med et diverst team. Og endeligt er offentligheden en målgruppe med det formål at sætte fokus på potentialet ved diversitet og inklusion i opbygningen af virksomheder samt fokus på rollemodeller.

PROJEKTET

Projektnavn:
Leap Forward

Projektejer:
Found Diverse

Tid:
2021-2022

Støttet med:
750.000 kr.

Projektpartnere

Projektet udføres af Found Diverse i samarbejde med følgende aktører.

KONTAKT

Projektejer og kontakt
Liva Echwald
53 83 31 25
liva@femalefoundersofthefuture.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
33 37 62 33
aw@industriensfond.dk