Danmark i Førertrøjen på Kvindeligt Iværksætteri

Projektet vil styrke kvindeligt iværksætteri og skalering af startups ved hjælp af en ny mentorordning.

Danmark er et foregangsland inden for mange områder så som grøn vækst, anti-korruption, levestandard mv, men ikke når det gælder iværksætteri hos kvinder. I Danmark er kun 4,2 procent af iværksættere kvinder, hvilket er lavere end i resten af Norden og i forhold til OECD-gennemsnittet. Kvindelige startupledere oplever bl.a. barrierer i form af mangel på adgang til risikovillig kapital og søger derfor en langsigtet strategisk løsning. I Danmark modtager kvinder desuden kun omkring 1-2 procent af investeringerne til start-ups.

Projektet har til formål at oprette en skræddersyet mentorordning for kvinder, som skal styrke deres position i Danmark og give dem den fornødne viden og værktøjer til at opstarte og skalere egne virksomheder. Mentorordningen skal øge antallet af iværksættere, fremme ligestilling og bidrage til, at Danmark inden for 5 år ligger over OECD gennemsnittet på 9,2 procent.

Projektet tager udgangspunkt i en velafprøvet model fra Canada, hvor der med succes er iværksat og finansieret strategiske kvindelige iværksætterprogrammer og adgang til risikovillig kapital på nationalt niveau. Initiativet igangsættes i kølvandet på et tidligere rådgivningsforløb ved navn Startup Ecosystem COVID-19 Resource Hub, skabt i forbindelse med Industriens Fonds coronaindsats genstartNU.dk.

Projektet henvender sig til danske kvindelige iværksættere mellem 18-64 år, som enten er i startup (endnu ikke lanceret virksomhed eller pre-seed/seed) eller scaleup.

PROJEKTET

Projektnavn:
Danmark i Førertrøjen på Kvindeligt Iværksætteri

Projektejer:
Tech Nordic Advocates (TNA)

Tid:
2021

Støttet med:
882.000 kr.

KONTAKT

Projektejer
Jeanette Carlsson
Administrerende Direktør
Tech Nordic Advocates
51278978
jeanette@technordicadvocates.org

Projektansvarlig i Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
33 37 62 09
mm@industriensfond.dk