Danmark i Førertrøjen på Kvindeligt Iværksætteri

Projektet vil udvikle det danske økosystem for iværksætteri til i langt højere grad at supportere kvindelige ledere i teknologibranchen.

Projektet adresserer de strukturelle udfordringer og kønsbaserede adfærdsmønstre, der karakteriserer det danske økosystem i dag, og bremser kvindeligt iværksætteri. Ved at skabe et tre-moduls program bestående af en mentorordning, acceleratorprogram og en Venture Fund, vil projektet accelerere deres vækstpotentiale, og dermed bidrage til at skabe større kvindelige-ledet teknologivirksomheder, innovation, eksport og øget dansk konkurrenceevne.

Projektet skal øge antallet af iværksættere, fremme ligestilling og bidrage til, at Danmark inden for 5 år ligger over OECD gennemsnittet på 9,2 procent.
 

Baggrund for projektet

Danmark er et foregangsland inden for mange områder så som grøn vækst, anti-korruption, levestandard mf., men ikke når det gælder iværksætteri hos kvinder. I Danmark er kun 42, procent af iværksættere kvinder, hvilket er lavere end resten af Norden og OECD-gennemsnittet. Kvindelige startupledere oplever bl.a. barriere i form af mangel på adgang til risikovillig kapital og søger derfor en langsigtet strategisk løsning. I Danmark modtager kvinder desuden kun omkring 1-2 procent af investeringerne til start-ups.

Projektet tager udgangspunkt i en velafprøvet model fra Canada, hvor der med succes er iværksat og finansieret strategiske kvindelige iværksætterprogrammer og adgang til risikovillig kapital på nationalt niveau. Initiativet igangsættes i kølvandet på et tidligere rådgivningsforløb ved navn Startup Ecosystem COVID-19 Resource Hub, skabt i forbindelse med Industriens Fonds coronaindsats genstartNU.dk.

Projektet er bygget op i tre moduler, hvor Modul 1. er en skræddersyet mentorordning, der skal styrke kvinders position i Danmark og give dem den fornødne viden og værktøjer til at opstarte og skalerer egne virksomheder.

Modul 2 er et 6. måneders acceleratorforløb målrettet startups med højvækstpotentiale, som har gennemført modul 1. eller tilsvarende. Danske og internationale eksperter adresserer virksomhedernes unikke udfordringer, der ellers spænder ben for deres vækst.

Modul 3 takler målgruppens manglende adgang til kapital ved at etablere en ny (paraply) Venture Fund, bestående af danske og internationale investorer, som har forpligtet sig til at investere i kvindelige iværksættere/virksomheder i teknologibranchen.

Projektet henvender sig til danske kvindelige iværksættere mellem 18-64 år med start-up/scale-ups af vækstpotentiale.

PROJEKTET

Projektnavn:
Danmark i Førertrøjen på Kvindeligt Iværksætteri

Projektejer:
Tech Nordic Advocates (TNA)

Tid:
2021

Støttet med:
1.9 mio. kr.

Projektpartnere

Projektet udføres af Tech Nordic Advocates i samarbejde med en række aktører:

KONTAKT

Projektejer
Jeanette Carlsson
Administrerende Direktør
Tech Nordic Advocates
51278978
jeanette@technordicadvocates.org

Projektansvarlig i Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
33 37 62 09
mm@industriensfond.dk