Krisehåndtering i Danske Virksomheder

Projektet vil kortlægge hvilke konsekvenser Covid-19s har haft for danske SMV’er, og hvilke valg de har truffet. Derigennem udvikle et best-practice for erhvervslivet til komme styrket ud af krisen og til at modstå lignende situationer i fremtiden.

Dansk erhvervsliv er hårdt ramt af Covid-19. Effekterne af krisen ses mest tydeligt i form af tabt omsætning og afskediget medarbejdere rundt om i Danmark. Omfanget af konsekvenserne er dog mere udbredt end som så, ligesom ledernes håndtering har været vidt forskellig.

Krisehåndtering i Danske Virksomheder vil indsamle viden om de strategier, handlinger og brug af hjælpeprogrammer, som virksomheder har implementeret i forbindelse med Covid-19. Derigennem klæde virksomhedsledere, bestyrelsesmedlemmer, rådgivere, organisationer og andre interessenter på til at hjælpe SMV’er med at komme styrket ud af krisen.

Projektet vil igennem to survey af op til 45.000 virksomheder kortlægge SMV’ernes udfordringer og beslutninger med henblik på at udarbejde to analyser som 1. viser konsekvenserne af Corona-krisen for små og mellemstore virksomheder på kort og mellemlangt sigt, og 2. hvad der karakteriserer kriserobust lederskab i danske virksomheder. Projektet skal føre til et bedre beslutningsgrundlag for kriseledelse og strategi-udvikling i fremtiden.

Projektet henvender sig til ejerledere, bestyrelser, rådgivere og organisationer, der ønsker at navigere virksomheder sikkert gennem krisen.

PROJEKTET

Projektnavn:
Krisehåndtering i Danske Virksomheder

Projektejer:
Københavns Universitet

Tid:
2020

Støttet med:
720.000 kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Københavns Universitet i samarbejde med en række vidensinstitutioner. Besøg dem herunder.

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.

KONTAKT

Projektejer:
Christian Schultz
Institutleder
Københavns Universitet
35 32 30 39
Christian.Schultz@econ.ku.dk

Kontaktperson:
Morten Bennedsen
Niels Bohr Professor
Københavns Universitet
28 74 45 25
mobe@econ.ku.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
33 37 62 04
ckk@industriensfond.dk