Kommunikationspolitik

Al viden skal ud og gøre gavn

Industriens Fond ønsker at kommunikere åbent om resultater og erfaringer fra de projekter, vi støtter. Vi har særligt fokus på at udbrede den viden og de redskaber, som tilvejebringes undervejs til gavn for dansk erhvervsliv. 

Uanset om et projekts grundhypotese viser sig at holde stik eller ej, stiller vi krav til projekterne om et konstant og kreativt fokus på formidling og kommunikation.

Det betyder konkret, at alle bevillingsmodtagere leverer en detaljeret plan for, hvordan de vil gribe kommunikationsindsatsen an, og hvilke budskaber de er afsendere på. Heri ligger også, at vi giver sparring og rådgivning omkring kommunikationsplaner og kommer med input og forslag til justeringer.

Presse og nyheder

Industriens Fond formidler viden fra de projekter, som fonden har støttet. Vi fortæller også gerne om fondens strategi og mission.

Industriens Fond udvikler og støtter projekter, aktiviteter og initiativer, der styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Fonden stiller viden og erfaring til rådighed for alle, og fortæller gerne om sit virke og strategiske sigte.

Kontakt

Anders Brandtoft

Presse- og kommunikationschef

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret om seneste nyt fra Industriens Fond.