Kommunikationspolitik

Industriens Fond ønsker at oplyse og fortælle åbent om fondens virke, fondens projekter og fondens resultater.

For at Industriens Fond kan efterleve sin mission og strategiske målsætninger er det daglige kommunikationsarbejde tænkt aktivt ind i opgaveløsningen på flere niveauer. Kommunikationspolitikken opstiller målsætninger og principper for kommunikationsarbejdet i Fonden. Disse målsætninger og principper udmøntes i konkrete indsatser og strategier for de enkelte projekter.
 

Målsætninger

Industriens Fonds kommunikationspolitik understøtter to afgørende forhold af stor betydning for Fondens kommunikation:

 • Transparens og åbenhed om Fonden og dens aktiviteter.
 • Videndeling om de projekter, som Fonden støtter.
   

Principper for kommunikation

Fondens principper for kommunikation rummer de overordnede holdninger og retningslinjer for, hvordan Fonden arbejder med kommunikation.

 • ÅBENHED
  Industriens Fond er transparent og åben om Fonden som virksomhed, Fondens mission, strategiske fokus og hvilke typer af projekter, der opnår bevilling. Industriens Fond er proaktiv og opsøger dialogen med potentielle samarbejdspartnere og erhvervslivet.
   
 • ENGAGEMENT
  Som engagerede filantroper involverer Industriens Fond sig i projekterne. Både i forhold til kvalificering af projektidéen og i forhold til udmøntningen af projektet, lige som Fonden forventer et stærkt engagement fra projektejerne.
   
 • GENNEMSLAGSKRAFT
  Industriens Fond er dagsordensættende i forhold til temaer, der skaber værdi for danske industrivirksomheder. Industriens Fond er mere optaget af den udvikling og vækst Fondens projekter kan skabe end at skabe kendskab til Industriens Fond isoleret set. Kendskabet opbygges gennem Fondens projektaktivitet. Industriens Fond er født ud af industrien, hvorfor Fonden altid har til formål at styrke industrien og dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Fondens vidensformidling understøtter dette formål.
   
 • FORMIDLING OG VIDENSSPREDNING
  Industriens Fond stiller aktivt den nye viden, Fondens projekter genererer, til rådighed for alle. Industriens Fond stiller systematiske krav og værktøjer til rådighed for de projekter, som Fonden vælger at støtte og følger løbende op på kommunikationen i alle projekter.
   

Målgrupper

Industriens Fond formidler aktivt de resultater og den viden som opstår i Fondens projekter. Formidlingen afhænger af det enkelte projekts karakter og hensigt. Af samme årsag formidles der gerne til en bred gruppe af modtagere. Dog er der visse målgrupper som er vigtige for Fondens kommunikative indsats:

 • Virksomheder.
 • Aktører, der som en del af deres virke, har kontakt med virksomheder.
 • Potentielle ansøgere.
   

Roller og ansvar

I henhold til forretningsorden og Fondens svar på anbefalinger til god fondsledelse gælder det, at Formanden for Industriens Fond tegner bestyrelsen i relation til offentligheden. Direktøren tegner tillige Fonden, under ansvar over for Formanden og bestyrelsen. Sekretariatets medarbejdere har ansvar for aktivt at bidrage til formidlingen af værktøjer, viden og resultater, som en fast del af opgaveløsningen.