Klimaklar SMV

Projektet skal hjælpe SMVer i fremstillingsindustrien i gang med at fokusere på deres CO2-aftryk og dermed give dem en førerposition over for særligt de store kunder og på eksportmarkeder, når verdensøkonomien for alvor genstartes med en grøn dagsorden.

Verden står over for en markant grøn omstilling, og dansk erhvervsliv har i mange år tilhørt verdenseliten når det kommer til at agere bæredygtigt. Det stiller øgede krav til SMVerne, når de store kunder i stigende grad ønsker at sætter fokus på de udledninger, der ligger i deres leverandørkæder, de såkaldte Scope 3 udledninger. SMVernes evne til at agere bæredygtigt er således blevet et konkurrenceparameter og en mulighed for vækst, hvis de formår at udnytte det.

Mange af de SMVer, der leverer til de store virksomheder, oplever imidlertid, at de mangler viden om hvordan de kommer i gang med klimatiltag, ligesom at de mangler data om deres indirekte og direkte udledninger. Disse barrierer skal projektet være med til at nedbryde.

Klimaklar SMV har til formål at gøre det nemmere for SMVer i fremstillingsindustrien at blive klimabevidste underleverandører for deres større kunder. Der tages udgangspunkt i de såkaldte Science Based Targets (SBTs), som er en metode til at måle og rapportere på klimaaftryk, hvor virksomheder forpligter sig til at opfylde Paris-aftalens klimamålsætninger.

Projektet vil udvikle en klimaplan for 50 SMVer med opgørelse af deres nuværende CO2-aftryk samt en reduktionsplan med anbefalinger til tiltag, som vil kunne reducere deres CO2-. Hver SMV vil derudover få anbefalinger til en kommunikationsstrategi med fokus på hvordan CO2-aftrykket kan anvendes proaktivt i deres markedsføring og i dialogen med kunder.  

Projektet består af 3 faser. 1: Konceptudvikling – der udvikles et koncept for hvordan SMVer kan opstille deres CO2-aftryk og handlingsorienterede reduktionsplaner. 2: Rådgivningsforløb - 50 SMVer hjælpes til at arbejde konkret med deres CO2aftryk, komme i mål med SBT-målsætninger og proaktivt anvende det i deres markedsføring. 3: Læring og vidensdeling – der sikres en bred formidling og kommunikation af projektet gennem cases, webinarer, roadshows og en afsluttende konference. Herunder udarbejdes en erfaringsrapport med anbefalinger til SMVer, som ønsker at arbejde proaktivt med deres CO2-aftryk og eventuelt indsende SBT-målsætninger.

Projektet kobles til Science Based Targets internationale sekretariatet og der tilknyttes en SBT-ekspert hos Global Compact Network Denmark.

Det forventes, at de deltagende virksomheder vil styrke deres konkurrenceevne som grønne underleverandører til større kunder. Herunder ved at bidrage til en bæredygtig værdikæde hos de store kunder, der er i gang med at tilslutte sig SBT’s og ved at kunne positionere sig over for nye udenlandske kunder. Det er ambitionen, at minimum 20 virksomheder som led i projektet indrapporterer SBT’s og går i gang med at implementere en mere energi- og ressourcemæssig produktion.

Projektet henvender sig primært til SMVer inden for fremstillingsindustrien og sekundært til store virksomheder, der med øgede målinger og rapportering vil kunne nå i mål med måling af deres egne CO2-aftryk.

Science Based Targets er et initiativ etableret i samarbejde mellem FNs Global Compact, Carbon Disclosure Project, World Resources Institute og World Wildlife Fund, og er en metode til at måle og rapportere på klimaaftryk, hvor virksomheder forpligter sig til at opfylde Paris-aftalens målsætninger. SBT’s er den eneste målemetode, som er baseret på de absolutte begrænsninger i atmosfæren, hvis opvarmningen skal begrænses til maksimalt 1,5 grader.

Virksomheden forpligter sig til målsætninger og til at indlevere beregninger af CO2-aftryk samt reduktionsplaner. Disse valideres af eksperterne i SBT-sekretariatet til at være Science Based, og virksomhederne kan derefter offentliggøre deres målsætning som videnskabeligt baseret. Der er fokus på både Scope 1, 2 og 3. Scope 3 inkluderer bl.a. underleverandørers bearbejdning af råvarer.

Kilde: SaveMoneyCutCarbon

PROJEKTET

Projektnavn:
Klimaklar SMV

Projektejer:
Dansk Industri

Tid:
2021-2022

Støttet med:
5,5 mio. kroner

Hjemmeside:
www.danskindustri.dk/klimaklarsmv

KONTAKT

Projektejer:
Jacob Kjeldsen 
33 77 37 27 
jak@di.dk 

Projektleder DI:
Erik Johnson  
Head of Sustainable Business 
27 63 62 53 
etjo@di.dk 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
33 37 62 06
nn@industriensfond.dk