Jet-Net.dk

Projektet har arbejdet for at flere børn og unge motiveres til at vælge uddannelser indenfor teknik og naturvidenskab. Netværket Jet-Net.dk, der i dag hedder Tektanken, har blandt andet sigtet efter at flere kommer til at interesse sig for fagene allerede i en tidlig alder.

Projektets formål har fra starten af været at udvikle, igangsætte og facilitere et koordineret landsdækkende koncept for skole-virksomhedssamarbejde i Danmark. Det er en generel udfordring at motivere flere børn og unge til at vælge uddannelser indenfor teknik og naturvidenskab. Gennem et øget samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og industrivirksomheder, kan der med praksisnær undervisning, skabes en øget interesse blandt eleverne og generelt sikre en bedre erhvervsretning i uddannelserne.
 

Igangsat i 2012

Industriens Fond og Naturvidenskabernes Hus ville med igangsættelsen af projektet ”Jet-Net.dk” i 2012, lave en koordineret og fasttømret indsats på området. Netværket Jet-Net.dk er - også i dag - åbent for alle interesserede skoler og virksomheder i hele landet.

Projektets mål er fortsat at udvikle netværkssamarbejdet, så det kan eksistere over hele landet og yderligere vokse fremadrettet.
 

Konkrete aktiviteter

Kommunikation, rekruttering og matchmaking mellem skoler og virksomheder, planlægning og afvikling af de regionale og nationale aktiviteter udføres af Naturvidenskabernes Hus. De støtter også op omkring lokale samarbejder mellem den enkelte lærer og den enkelte virksomhed så samarbejder kommer godt ud over rampen.

Blandt de mest kendte arrangementer som Jet-Net.dk står bag er Girls' Day in Science, hvor særligt pigers interesse i naturvidenskab og teknik er i fokus, samt Kloge Hænder, hvor der fokuseres på de mange attraktive muligheder der findes i erhvervsuddannelsessystemet.

Jet-Net.dk er fortsat forankret hos Naturvidenskabernes Hus og arbejder også i dag, under navnet Tektanken, med samme formål, nemlig at binde industrien og skolerne sammen om at skabe mere interesse og begejstring for naturvidenskab og teknik.

Om projektet

Projektnavn:
Jet-Net.dk

Projektejer:
Naturvidenskabernes Hus

Tid:
2012 - 2015

Støttet med:
3,2 mio. kroner

Website:
Besøg Jet-Net.dk, der i dag hedder Tektanken, her.

Kontakt

Projektansvarlig:
Nanna Seidelin
Direktør
M: 29 41 11 33
E: ns@nvhus.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08