Iværksætteri i erhvervsuddannelserne

Projektet vil styrke iværksætteri på erhvervsuddannelser ved at kortlægge kompetencemangler under og efter endt uddannelse og derved bidrage til øget rekruttering på erhvervsuddannelserne og på sigt sikre faglært arbejdskraft til dansk erhvervsliv.  

Siden 2002 er antallet af unge på erhvervsuddannelser faldet fra 31 - 20 procent. Allerede i dag er der mangel på bestemte grupper faglærte i forskellige regioner i Danmark, og da hver tredje iværksætter i Danmark er faglærte, vil det have en yderligere negativ påvirkning på den fremtidige innovation og arbejdskraft, hvis trenden ikke vendes.

Projektet er et vidensprojekt, som vil undersøge barrierer for og mangler i undervisning i iværksætteri på erhvervsuddannelserne – hvilke kompetencer der er til stede, og hvilke kvalifikationer nyuddannede faglærte oplever at mangle, når de står som nye virksomhedsejere. Formålet er at etablere en platform til at kunne igangsætte målrettede initiativer, opkvalificere underviserne og understøtte unge på erhvervsskolerne, og voksne via efteruddannelse i, hvordan man starter, driver og udvikler en vækst-virksomhed.

Undersøgelsen er opbygget i fem faser, som udføres via survey og interviews. Faserne udgør: 1. Kortlægning af eksisterende viden og bedst practice. 2. Antal og overlevelsesgraden for virksomheder ejet af faglærte. 3. Kompetenceafklaring af undervisning i iværksætteri på erhvervsuddannelserne, 4. Hvilke kompetencer faglærte iværksættere oplever at mangle samt 5. Opsamling af resultater og formidling af viden via workshops og en konference.

Projektet skal munde ud i et videnbaseret roadmap til en øget rekruttering på erhvervsuddannelserne, og at flere faglærte starter innovative virksomheder med en høj overlevelsesgrad.

Projektet henvender sig til alle erhvervsskoler i Danmark.

PROJEKTET

Projektnavn:
Iværksætteri i erhvervsuddannelserne

Projektejer:
Fonden for Entreprenørskab

Tid:
2020-2021

Støttet med:
970.000. kr.

Hjemmeside:
www.ffe-ye.dk/undervisning/projekt-ivaerksaetteri-i-erhvervsuddannelserne

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med Tænketanken DEA. 

KONTAKT

Projektejer 
Christian Vintergaard 
CEO 
Fonden for Entreprenørskab 
28 75 41 91 
christian@ffefonden.dk 

Projektleder
Casper Jørgensen 
Analyseleder  
Fonden for Entrepre-nørskab  
31 51 62 25 
casper@ffefonden.dk 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
33 37 62 05
bc@industriensfond.dk