Historie

Siden stiftelsen i 1898 har fonden gennemgået flere fusioner og tilpasninger, inden den fandt sin nuværende form som uafhængig filantropisk fond.

Industriens Fond blev oprindeligt grundlagt i 1898 under navnet Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme. Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme blev etableret i en tid, hvor dansk erhvervsliv havde historisk svært ved at finde finansiering til udviklings- og ejendomsprojekter. Fonden etablerede sig derfor som belåner af ejendomme og driftsmidler og var således i stand til at yde finansiering til dansk erhvervsliv, særligt industrien.

Siden stiftelsen i 1898 har Fonden gennemgået flere fusioner og tilpasninger. Nedenfor kan det historiske forløb ses.

  • 1898: Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme grundlægges.
  • 1971: Industriens Hypotekfond grundlægges.
  • 1981: Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme og Industriens Hypotekfond lægges sammen under navnet Industriens Realkreditfond.
  • 1990: Industriens Realkreditfond overdrager udlånsvirksomheden til IRF Industrifinansiering Holding A/S.
  • 1992: IRF Industrifinansiering Holding A/S fusionerer med Tryg Nykredit Holding A/S og bliver et 100 pct. ejet datterselskab af Nykredit A/S. Industriens Realkredit Fond bliver aktionær i Tryg Nykredit Holding A/S.
  • 2009: Industriens Realkreditfond ændrer navn til Industriens Fond.
     

Industriens Fond i dag

Med tiden har forholdene og udfordringerne i dansk erhvervsliv og industri ændret sig. Industriens Fond har ligeledes udviklet sig og fokuserer i dag på at udvikle og støtte innovative projekter og initiativer i tråd med Fondens strategi og uddelingspolitik.