Guide til konsortiedannelse blandt underleverandører

Guiden sætter fokus på underleverandørers udfordringer og kommer med en konkret guide til at  styrke underleverandørers konkurrenceevne gennem netværk og klyngesamarbejde.

Forretningsomgivelserne i Danmark ændrer sig konstant. Derfor justerer mange virksomheder i dag deres strategier, for at tilpasse sig en global forretningsorden, der er præget af en høj grad af specialisering og intens konkurrence. Samarbejde er fremtidens vej til virksomheders vækst og internationalisering, og konsortier og kommercielle netværk udgør i denne sammenhæng en interessant mulighed for mindre danske underleverandører, til at opnå de faglige og økonomiske muskler, der kan åbne adgangen til at blive leverandør af mere værdifulde leverancer og større opgaver.

Etableringen af et succesfuldt konsortium er ikke en enkel proces og mange forsøg på at opbygge værdiskabende samarbejder, er mislykkedes. Processerne løber typisk ud i sandet enten i opstartsfasen, hvor der ikke er tilstrækkelig grad af formalisering og struktur til at understøtte og styre samarbejdet, eller senere i processen, hvor eventuelle samarbejdsrelationer bliver opløst på grund af manglede tillid, engagement eller motivation blandt konsortiedeltagerne.

Derfor besluttede Industriens Fond at støtte projektet ”Guide til konsortiedannelse blandt underleverandører”.

Om projektet

Projektnavn:
Underleverandørnetværk og konsortiedannelser

Projektejer:
Oxford Research

Tid:
2012 - 2013

Støttet med: 
950.000 kroner.

Resultater

Guiden til konsortie- og netværksdannelse blandt underleverandører kan hentes via linket nedenfor.

Temaindkaldelse

Nærværende projekt blev initieret i forbindelse med Industriens Fonds temaindkaldelse om udfordringer for underleverandører i en globaliseret verden. Læs om denne og andre temaindkaldelser her på hjemmesiden ved at benytte linket nedenfor.