Go International

Eksportparate virksomheder matches med personer med en international baggrund. Derved får virksomhederne adgang til nye markeder. Målet er øget eksport og jobskabelse.

Copenhagen Capacity, Copenhagen Business School og Industriens Fond står bag projektet, som blandt andet består af deltagere fra CBS’ MBA-program og internationale studerende fra Youth Goodwill Ambassadors Corps.

Formålet med projektet er at nedbryde nogle af de barrierer, der kan afholde mindre virksomheder fra at udnytte deres eksportpotentiale. Én barriere kan eksempelvis være manglende kendskab til et nyt marked. Ydermere skal projektet også hjælpe de mange danske virksomheder som allerede har eksporterfaringer – de kan nemlig øge den samlede eksport betragteligt, hvis de begynder at eksportere til flere markeder.

Projektet er baseret på erfaringer fra et koncept, der er afprøvet med succes i fem forskellige lande. Metoden er at matche et internationalt talent med en virksomhed i et struktureret forløb, hvor kandidaten klædes på til at bringe virksomhedens produkter til nye markeder. Ved at ansætte vedkommende som eksportpraktikant på en omkostnings- og risikobegrænset måde, så kan virksomheden sætte gang i en ny eller øget eksport.
 

Metode

Copenhagen Capacity forestår rekrutteringen af virksomheder og talenter. 30 eksportparate virksomheder rekrutteres af flere omgange. For hver enkelt virksomhed vil eksportmuligheder blive afdækket, og der vil blive taget kontakt til relevante personer og organisationer på internationale markeder.

Sideløbende vil 200 internationale dimittender fra 50 lande blive udvalgt fra blandt andre Youth Goodwill Ambassadors Corps og CBS MBA-program.

Kandidaterne gennemgår en screeningsproces med henblik på at foretage det optimale match mellem en kandidat og en virksomhed. Efterfølgende vil kandidaten starte i virksomheden og samtidig modtage løbende undervisning og mentoring i eksportrelaterede fagområder.
 

Målsætning

Der er opsat tydelige målsætninger for projektet. Det gøres blandt andet inden for eksportomsætningen og jobskabelsen. Der stræbes efter:

  • at de involverede virksomheder i alt ansætter, eller påtænker at ansætte, 50 nye medarbejdere som følge af projektet
  • at de involverede virksomheder i alt omsætter, eller forventer at omsætte, 100 millioner kroner som følge af projektet

Erfaringer og resultater fra projektet evalueres og formidles til brancher og virksomheder i Danmark. Det gode eksempel skal bidrage til at øge andelen af virksomheder, der realiserer deres eksportpotentiale, ligesom antallet af internationale talenter, der bliver i Danmark, kan øges.

om projektet

Projektnavn:
Go International

Projektejer:
Copenhagen Capacity

Tid:
2015-2018

Støttet med:
3,7 mio. kr.

Hjemmeside:
Go International

Om deltagerne

Besøg organisationerne bag projektet:

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

Afrapportering af projektet Go International - Industriens Fond

kontakt

Projektansvarlig:
Nikolaj Lubanski
Director of talent attraction
Telefon: 22 16 15 11
Mail: nl@copcap.com

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator​
Telefon: 70 20 92 08
(Fondens hovednummer)