Gentænk NU! – SMV’er i krisetid

Projektet vil udvikle en digital platform, som skal danne grundlag for et virtuelt kompetenceforløb til styrkelse af SMVers forretningsmodeller og innovation.

I krisetider har små og mellemstore virksomheder den fordel, at de ofte har korte beslutningsprocesser og mulighed for hurtig eksekvering, når der sker ændringer ude i samfundet. Det er der særligt behov for med Corona-krisen, men mange SMVer mangler ofte den rette viden og værktøjer til at kunne navigere igennem stormen og få skibet på ret kurs.

Gentænk NU! – SMV’er i krisetid vil hjælpe virksomheder med at transformere deres forretningsmodel ved at give SMVerne digitale, strategiske og processuelle kompetencer. Projektet arbejder ud fra en grundlæggende ide om, at det er kombinationen af forretningsmodeloptimering og en videreudvikling af innovation, der er formlen til løfte SMV’er ud af kriser.

Projektet tager udgangspunkt i en kortlægning af SMV-segmentets udfordringer og adfærd med henblik på udviklingen af nye metoder og tilgange på tværs af sektorer og brancher. På baggrund af dataindsamlingen etableres 10-20 co-labs, hvor SMVer får mulighed for at skabe netværk og inspirere hinanden. Virtuelle ekspertsessions matcher derefter SMVer med samme problemstilling, og giver konkrete råd til løsninger. Individuelle sprintforløb skal yderligere identificere optimerings- og innovationspotentialer, og skabe sammenhæng mellem virksomhedernes eksisterende forretningsmodel og nye innovative tiltag.

Gentænk-platformen vil være tilgængelig for alle SMVer, og skal udgøre en del af et fremadrettet kriseberedskab. Kompetenceforløbene vil på længere sigt gavne virksomhedernes fremtidige evne til digital forretningsudvikling og den grønne omstilling i Danmark.

Projektet henvender sig til SMVer i alle brancher.

PROJEKTET

Projektnavn:
Gentænk NU! – SMV’er i krisetid

Projektejer:
Center for Små og Mellemstore Virksomheder

Tid:
2020-2022

Støttet med:
6,41mio. kr.

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.

KONTAKT

Projektejer
Mette Neville
Professor
Aarhus Universitet
30201870
men@law.au.dk

Kontaktperson
Tina Fugl
Projektleder
Aarhus Universitet
61565635
fugl@mgmt.au.dk

Projektansvarlig i Industriens Fond:
Anders Ziegler Kusk
Projektleder
33 37 62 32
azk@industriensfond.dk