Genstart NU - dansk erhvervsliv skal genstartes

Gennem en særlig indsats - genstartNU.dk - har Industriens Fond afsat 150 mio. kroner til at hjælpe danske virksomheder med at komme godt rustede gennem corona-krisen.

Dansk erhvervsliv er hårdt presset som følge af corona-virussens påvirkning af samfund og virksomheder i store dele af verden. Derfor er det afgørende, at danske virksomheder rustes til at stå stærkt i fremtiden - både på den korte bane i forhold til at komme så godt som muligt gennem krisen, men også på den lange bane hvor virksomhedernes konkurrenceevne skal genskabes, opretholdes og gerne øges fremadrettet.

Med det udgangspunkt har Industriens Fond iværksat en indsats - kaldet genstartNU.dk - og i den forbindelse afsat 150 mio. kroner til at styrke danske virksomheder og genstarte dansk erhvervsliv.

I praksis gøres det på to måder. For det første kan virksomheder ringe til en ny rådgivnings-hotline og få gode råd til at genskabe og udvikle forretningen. For det andet kan vidensorganisationer, konsulenthuse og andre aktører søge om støtte til at igangsætte nye projekter, der kan hjælpe dansk erhvervsliv i en vanskelig tid.
 

Rådgivnings-hotlinen

Hotlinen er bemandet med erfarne konsulenter, der særligt har kompetencer inden for områder som likviditet, omkostningsstyring, supply chain, produktion, administration, salg, kunderelationer, produktudvikling, ledelse, digitalisering og IT-sikkerhed. Virksomheder kan ringe på 33 77 34 17 og få gratis rådgivning i op til 50 timer.

Støttemulighederne

Industriens Fond efterspørger nye projektidéer der kan hjælpe virksomheder med at komme styrkede gennem krisen og gøre dansk erhvervsliv mere robust i fremtiden. Støttemulighederne udføres i to forskellige spor. Det ene spor hedder Styrket gennem krisen og det andet spor hedder Viden i anvendelse nu.

Indsatsen

Læs alt om indsatsen, rådgivnings-hotlinen, støttemuligheder og andre dele af genstartNU.dk ved at besøge indsatsens hjemmeside her.

Projekter

Fonden har igangsat projekter i genstartNU.dk gennem to spor. Læs om de to spor og de tilhørende projekter her.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende indsatsen, rådgivningsmulighederne og ansøgningsprocesser kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.