Digitalisering skal være murstenene for fremtidens bæredygtige byggeri

05.03.2021

En ny rapport fra Industriens Fonds ConTech Lab giver et 360-graders perspektiv på hvordan byggebranchen kan blive bedre til at udnytte teknologi til at fremme og cementere deres grønne position på markedet. Teknologierne er klar, men SMVernes kompetencer halter.

Den danske bygge- og anlægsbranche står over for en ambitiøs og grøn omstilling. Der skal bygges langt mere bæredygtigt og produktivt i fremtiden, hvis Danmark skal have en mulighed for at imødekomme de klima- og miljøudfordringer, som verden står overfor.

Med den nye rapport sættes der derfor fokus på, hvordan eksisterende teknologier og digitale løsninger kan være med til at lette og effektivisere byggeriets arbejde med bæredygtighedsopgaver. Rapporten skal inspirere små såvel som store virksomheder i byggebranchen til at tage et skridt i retning af en ambitiøs omstilling. Og potentialet er stort – branchen står i dag for 40% af de globale CO2 udledninger.

Teknologierne står klar, men…

Undersøgelsen konkluderer, at på trods af at flere modne og implementér bare teknologier allerede findes, benyttes de kun i meget begrænset omfang. En af årsagerne er manglende viden og manglende digitale kompetencer.

Rapporten kommer således med følgende konkrete anbefalinger:

Rapporten er udviklet af ConTech Lab i samarbejde med Industriens Fond, Molio og Real Dania. Der kan læses meget mere om ConTech Labs arbejde med at øge værdiskabelsen for branchen på projektets egen hjemmeside.

Rapporten

ConTech Lab undersøger teknologiernes modenhed og udbredelse.

Projektet

Der kan læses meget mere om ConTech Lab på Industriens Fonds hjemmeside.

Kontakt

Mere information om ConTach Lab kan fås hos Industriens Fonds sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk