Founders of Tomorrow

Et uddannelsesforløb og en idékonkurrence skal gøre unge i stand til at skabe nye virksomheder og projekter med udgangspunkt i eksponentielt accelererende teknologier. 

Projektet Founders of Tomorrow (tidligere kendt som Danske Idéer) har til formål at afholde et femdags intensivt forløb med 65 unge deltagere, der skal undervises og trænes i kunstig intelligens, robotter, biotech, nanoteknologi, medicin, 3D print, og hvordan disse kan sættes i spil gennem disruptiv innovation og entreprenørskab. Ambitionen er at skabe nye virksomheder, som anvender teknologien til at løse væsentlige udfordringer 

Blandt deltagerne udvælges fem personer, som i en finale skal konkurrere om muligheden for at vælge én ud af fire globale træningsforløb i henholdsvis USA, Kina og Kenya.

Projektet henvender sig primært til unge med enten en forskningsmæssige eller entreprenørmæssig baggrund.
 

METODE

Projektet består endvidere af to øvrige aktiviteter:

  • Fremtidsbussen
    Fremtidsbussen er en rundrejse til de større byer i Danmark (Aarhus, Kolding, Aalborg og Odense), hvor projektet vil afholde en halvdagskonference. Fremtidsbussen udføres som optakt til selve uddannelsesforløbet, og det forventes at fremtidsbussen rammer mere end 250 deltagere. 
  • Medieplatform
    Projektet vil udvikle en formidlingsplatform, hvor over 20 oplægsholdere vil deltage i korte interviews, som samles på en website, der har til formål at gøre kendskabet til teknologi bredt tilgængelig. Medieplatformen offentliggøres efter konkurrencen, og det er hensigten, at platformen skal agere som et medie, der vil være frit tilgængeligt efter forløbets afslutning. 
     

EFFEKT

Ambitionen med projektet er, at en større kreds af deltagerne får nye kompetencer og viden om teknologi og digitalisering, således at de har nemmere ved at innovere og etablere nye virksomheder og projekter. Projektet forventer konkret, at der bliver skabt 10 nye virksomheder blandt deltagerne som direkte eller indirekte konsekvens af deres deltagelse.

Yderligere ønsker projektet at skabe et forløb, som får en væsentlig opmærksomhed og dermed bliver attraktivt at ansøge til. Projektet forventer at få mere end 500 ansøgninger pr. runde.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Founders of Tomorrow

Projektejer:
Dare Disrupt

Tid:
2018-2023

Støttet med:
4,19 mio. kr.

Hjemmesiden:
Founders of Tomorrow​

danske ideér

Projektet bygger videre på projektet Danske Ideer 2015-2017, som Industriens Fond tidligere har støttet. Læs mere om projektet her på hjemmesiden. 

AFSLUTTENDE RAPPORT

Erfaringer og resultater fra perioden 2018-2020 er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Anders Hvid
Co-founder og CEO

Kontaktperson:
Reeta Hafner
Projektleder
Telefon: 31 45 52 35
Mail: reeta@daredisrupt.com

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk