Førende eksperter fortalte om fremtiden på årets AM Summit

24.10.2019

Industriens kreative kræfter samledes omkring 3D-print, nye materialer, digitale teknologier og bæredygtig innovation ved årets AM Summit.

Hvilken forandring skaber AM og 3D print i dag, og hvordan kan det bruges i fremtiden? Det mødte mere 250 deltagere fra virksomheder og vidensinstitutioner op for at få svar på, da Danish AM Summit blev afholdt i København den 23. oktober.

Programmet bød på både talere fra ind- og udland, idéudveksling, workshops og mange andre aktiviteter. Hele tiden med fokus på virksomhedsdrift, innovation, nye partnerskaber og additive manufacturing. 

Frank Lorenzen, direktør for Dansk AM Hub, bød velkommen til AM Summit og satte ord på dagens program og aktiviteter.


Ronen Hadar, direktør for Additive Design & Manufacturing hos LEGO Group præsenterede LEGOs fremtidige perspektiv for brugen af AM, og videregav læring om de udfordringer, som de er stødt på. 


Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, fortalte om skabelsen af AM Hub og ambitionerne med projektet samt teknologiens stigende anvendelse og acceleration på markedet.

Danish AM Summit afholdes én gang om året i regi af Dansk AM Hub. Ud over det tætpakkede faglige program på dagen, er hensigten med Danish AM Summit også at bringe virksomhedsledere, forretningsudviklere, praktikere og teoretikere sammen på tværs af eventuelle brancheskel og ståsteder.

Den ambition lykkedes fint ved Danish AM Summit hvor samtaler og sparring fandt sted i alle mulige sammenhænge – både som led i dagens faglige program, men også som en del af den almindelige snak i pauser i løbet af dagen.


Der blev talt meget om print, materialer og produktudvikling i løbet af arrangementet. Både med henblik på innovation og nye samarbejder.


Dagens program bød også på workshops og paneldebatter, hvor blandt andet virksomheder, GTS-institutter og andre aktører bidrog med viden og erfaringer.

Danish AM Summit afholdes igen til næste år. Men inden da gennemfører Dansk AM Hub en lang række af andre aktiviteter og arrangementer for at styrke danske virksomheders arbejde med moderne fremstillingsmetoder.

Det - og meget andet - kan man holde sig orienteret om via Dansk AM Hubs hjemmeside, nyhedsbrev og andre kommunikationskanaler.

PROJEKTET

Danish AM Summit 2019 blev afholdt som led i Dansk AM Hubs arbejde med at styrke dansk erhvervslivs arbejde med additive fremstillingsmetoder. Dansk AM Hub gennemfører mange andre aktiviteter også. Det kan der læses om på projektets hjemmeside.

NETVÆRK

Følg med i Dansk AM Hubs mange aktiviteter og gøremål via netværks-gruppen på Linkedin.

Følg med

Dansk AM Hub kommunikerer løbende om tiltag, aktiviteter og nye arrangementer. Blandt andet kan der følges med på Twitter.

KONTAKT

Spørgsmål vedrørende Industriens Fonds engagement i Dansk AM Hub kan stilles til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk