Europaskolen i København

En bevilling på 32 mio. kroner bidrager til etableringen af en Europaskole i København, for at imødekomme virksomheders behov for at kunne tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. 

Behovet for internationale skolepladser i Danmark er aktuelt og stigende. Internationale medarbejdere udgør en vigtig del af dansk erhvervsliv og har stor betydning for fremtidens vækst og velfærd. Tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft spiller derfor en afgørende rolle, hvis danske og internationale virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft fremover skal imødekommes.
 
Projektet har derfor etableret en Europaskole i Danmark med formålet om at sikre internationalt akkrediterede offentlige skolepladser til børn og unge, hvis forældre er ansat ved internationale organisationer og virksomheder. Skolen skal således være med til at gøre København til en mere attraktiv destination for internationale arbejdstagere. Europaskolen er meritgivende til andre Europaskoler, til nationale, europæiske skolesystemer og i praksis til IB-skolerne globalt set.
 
 

METODE

Skolen tilbyder undervisning fra 0. klasse til det der svarer til 3.G med vægt på naturvidenskabelige og flersproglige kompetencer, herunder dansk, engelsk og et 3. sprog, afhængigt af efterspørgslen, og får plads til godt 900 elever.
 
Foruden undervisningslokaler vil byggeriet også omfatte fritidstilbud, idrætshal og udearealer. Skolen er placeret i Carlsberg Byen.
 
 

EFFEKT

Skolen er klar til brug og er dermed med til at afhjælpe behovet for internationale skolepladser i København.

Om projektet

Projektnavn:
Europaskolen

Projektejer:
Københavns Kommune

Tid:
2011 - 2018

Støttet med:
32 mio. kroner

Hjemmeside:
Europaskolen

FONDssamarbejde

Europaskolen er tilvejebragt af Københavns Kommune, Realdania, Novo Nordisk Fonden, Nordea-fonden og Industriens Fond i fællesskab. Besøg aktørerne her.

Kontakt

Projektansvarlig:
Tobias Børner Stax
Administrerende direktør
Telefon: 33 66 20 01
Mail: zz7x@buf.kk.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk