Entreprenørskab for Vækst

Projektet satte fokus på ledelsesstrategier og professionelle bestyrelsers betydning for vækst i nye danske virksomheder.

Centralt for nye virksomheders vækstmuligheder er de kompetencer, som virksomheden tilføres gennem ledelsen og en eventuel bestyrelse. Industriens Fond har sammen med Aalborg Universitet og Aarhus Universitet udviklet ny viden om, hvordan det succesfulde entreprenante ledelsesteam og bestyrelse kan sammensættes, samt hvilke kompetencer, der skal være til stede for at en ny virksomhed vokser, skaber værdi og genererer job.

Projektet 'Entreprenørskab for vækst' blev udført i et samarbejde mellem forskningsinstitutioner, iværksættere og relevante organisationer i erhvervslivet. Den viden, der er opbygget i projektet vil blive forankret blandt rådgivere, undervisningsinstitutioner og iværksættere gennem blandt andet publikationer, video og infomøder.

Projektet er mundet ud i en række retningslinjer for:

  • hvem der bør indgå i det entreprenante team?
  • hvem der bør ansættes i virksomhedens første leveår?
  • hvilke kompetencer bestyrelser i nye virksomheder bør indeholde?
  • hvilke forskelle der måtte være på forskellige brancher/industrier?

Disse konkrete og relevante spørgsmål danner den primære ramme for projektets afsluttende rapport. En stor del af projektet baserede sig på registerdata fra først og fremmest Danmark Statistik. På den måde kigges der på en lang tidsserie og en hidtil uset data-mængde.
 

resultater

Med udgangspunkt i et omfangsrigt empirisk materiale giver rapporten anvisninger på, hvad entreprenører kan gøre for at gøre deres virksomheder mere konkurrencedygtige. Rapporten er resultatet af såvel kvantitative som kvalitative undersøgelser. Den kvantitative del benytter sig af omfattende talmateriale fra Danmarks Statistik, som går årtier tilbage i tiden og giver et billede af danske iværksættere i et makro-perspektiv. I den kvalitative del af projektet har forskerne interviewet 42 personer fra 24 virksomheder for at opnå en bedre forståelse for, hvad der virker for dem og hvorfor.

Rapporten præsenteres også på ovenstående film og er udbredt yderligere ved arrangementer i erhvervslivet og gennem letanvendelige materialer udarbejdet af projektet.

Entreprenørskab for vækst, Industriens Fond, Aarhus Universitet, Anders Frederiksen, Aarhus BSS, iværksætteriLæs rapporten
 

 

Om projektet

Projektnavn:
Entreprenørskab for vækst

Projektejer:
Aarhus Universitet

Tid:
2014 - 2016

Støttet med:
2,2 mio. kroner

Hjemmeside:
Besøg projektet hos Aarhus BSS

RAPPORTEN

Rapporten kan læses via linket nedenfor. Her kan også ses en video om rapporten og dens konklusioner og vejledninger.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.
 
Entreprenørskab for vækst Industriens Fond
 

Kontakt

Projektansvarlig:
Anders Frederiksen
Professor
Telefon: 61 62 02 07
Mail: afr@asb.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk