Nordic Health Lab

Projektet skal etablere et living lab, hvor kreative sundhedsløsninger designes, udvikles og demonstreres gennem målrettede innovations- og inkubationsforløb.

Projektet vil etablere et nytænkt test-univers, et living lab, for innovative sundhedsløsninger, som skal udvikle, teste og demonstrere konkrete kommercielle løsninger fra dansk erhvervsliv med globalt vækstpotentiale.

Projektet vil derfor bygge en udviklings- og afprøvningsarena, der skal bygge bro mellem brugere, indkøbere og udviklere af sundhedsteknologi med det formål at accelerere udvikling og markedsføring af danske virksomheders nye sundhedsteknologier og produkter.

Nordic Health Lab oprettes som en uafhængig enhed med egen bygning ved Nordsjællands Hospital. 

Målgruppen for projektet er virksomheder, der på forskellig vis skaber produkter og løsninger inden for sundhed, behandling og velfærd. Ydermere tænkes både borgere, forskere og studerende ind i projektet på forskellige måder.

Med etableringen af Nordic Health Lab får virksomheder og forskere adgang til uafhængige udviklings-, test- og demonstrationsfaciliteter, til lærings-, innovations- og inkubationsforløb samt til unikke sundhedsdata. Det giver virksomhederne mulighed for på sigt at integrere og fremvise deres løsninger for nye brugere og købere. 
 

METODE

Projektet består af tre hovedaktiviteter, som indledningsvist kredser om kortlægning og mobilisering, og efterfølgende praktisk implementering og formidling.

 • Mobilisering af interessenter
  I denne fase identificeres og mobiliseres relevante virksomheder og udviklingspartnere, der kan være med til at drive projektet fremad og samtidigt høste gevinster fra projektet.
 • Udvikling af viden, kompetencer og løsninger
  Her udtænkes, designes og eksekveres lærings-, innovations- og inkubationsforløb som bidrager til virksomhedernes produktudvikling og forretning. Her er der også plads til test og indledende implementering af konkrete løsninger. 
 • Kommunikation af indsigter og resultater
  Indsamling og formidling af indsigt og viden som genereres i forbindelse med de forskellige udviklingsprojekter og virksomhedernes erfaringer. Den viden kan bidrage til at styrke Danmarks position som globalt videns- og innovationscenter inden for sundheds- og velfærdsprodukter.
   

EFFEKT

Projektet skal på sigt øge danske virksomheders innovationskraft og globale konkurrencekraft, og hermed understøtte vækst og udvikling.

  OM PROJEKTET

  Projektnavn: 
  Nordic Health Lab

  Projektejer: 
  Nordic Health Lab

  Tid: 
  2018-2021

  Støttet med: 
  8,92 mio. kroner

  Hjemmeside:
  Nordic Health Lab

  PROJEKTPARTNERE

  Projektet udføres i praksis af en række partnere. Partnerkredsen består af Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune. Læs mere om projektpartnerne gennem følgende links:

  KONTAKT

  Projektansvarlig og kontakt:
  Henrik Schødts
  Vice- og projektdirektør
  Nordsjællands Hospital
  31 43 20 41
  Henrik.schødts@regionh.dk

  Projektansvarlig Industriens Fond:
  Nanna Nyholm
  Projektleder
  33 37 62 06
  nn@industriensfond.dk