DigiB2B

Projektet arbejder med, hvordan B2B-produktionsvirksomheder kan skabe, levere og indfange værdi gennem udviklingen af nye digitale forretningsmodeller.

DigiB2B-projektet vil øge anvendelsen af digitale forretningsmodeller blandt danske B2B-virksomheder inden for fremstillingsindustrien. Det skal ske ved at skabe et generisk værktøj, som strategisk kan understøtte transitionen mod en øget digitalisering. Projektet har til formål at skabe en bevidsthed om, at virksomheder i målgruppen ikke skal lade sig begrænse af manglende medarbejderkompetencer eller IT-ressourcer i forhold til at realisere potentialet i en øget digitalisering.

Målgruppen for projektet er mindre og mellemstore produktionsvirksomheder, der opererer på B2B-markedet. Projektet vil, i forhold til digitalisering af forretningsmodeller, favne bredt, idet der vil være fokus på både virksomheder, der har påbegyndt bevægelsen mod en digital forretningsmodel, virksomheder der har besluttet sig for at gå den vej og virksomheder, der har et ikke-erkendt men latent potentiale.
 

metode

Projektet vil blive bygget op omkring fire hovedaktiviteter under overskrifterne identifikation, DigiLab, udvikling og slutteligt test. De fire aktiviteter er nærmere beskrevet her:

 • Identifikation:
  Indledningsvist vil projektet søge at identificere 20 virksomheder, som befinder sig på forskellige niveauer af digitalisering af forretningsmodellen. Disse virksomheder dækker netop et bredt spektrum, således at de på sigt kan fungere som inspiration som en form for rollemodeller for andre virksomheder.
 • DigiLab:
  Projektet vil afholde en workshop for de deltagende virksomheder med henblik på at få kortlagt, hvor de præcist er i forhold til digitalisering.
 • Udvikling af digitaliseringsværktøj:
  Projektet vil udvikle et generisk screeningsværktøj samt udarbejde et redskab til at inspirere virksomheder inden for de enkelte digitale modenhedsniveauer til, hvorledes de rykker sig fra den nuværende situation. Fokus vil blandt andet være på de strategiske udfordringer, der kan være i forhold til digitaliseringsprocessen.
 • Test og færdiggørelse af digitaliseringsværktøj:
  I denne del af projektet vil der blive gennemført et forløb med 30 virksomheder for at teste det generiske værktøj og dets anvendelighed i forhold til at udvikle digitale forretningsmodeller. Værktøjet vil være baseret på en online-løsning, som vil være tilgængelig for alle interesserede virksomheder.
   

Effekt

Det forventes, at projektet vil være med til at løfte vidensniveauet blandt de deltagende virksomheder forhold til potentialet i at digitalisere forretningsmodellen. Helt konkret forventer projektet, at 80 procent af de deltagende case- og testvirksomheder gennemfører en grad af digitalisering af deres forretningsmodel inden for én eller flere af forretningsmodellens dimensioner. I forhold til det generiske værktøj skal 100 virksomheder inden for målgruppen anvende online-værktøjet i løbet af projektets levetid.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
DigiB2B

Projektejer: 
Syddansk Universitet

Tid: 
2018-2019

Støttet med: 
2,7 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Syddansk Universitet er tovholder på projektet, der udføres med blandt andre Center for Business Development ved Aarhus Universitet, rådgivnings-virksomheden Delendorff Advisory, GTS-instituttet Force Technology, samt innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster og tænketanken DEA. Læs mere om projektpartnerne her:

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af en temaindkaldelse om Nye Digitale Forretningsmodeller, som Industriens Fond udbød i 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her:

test din virksomhed

Projektet har udviklet et digitaliseringsvæktøj, som giver virksomheder indblik i indsatsområder, der kan forbedre deres forretning.

Trend rapport

Rapporten kortlægger det nuværende digitale landskab og forrretningsmuligheder for B2B virksomheder, og kommer med bud på, hvordan man kommer i gang.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Mette Præst Knudsen
Telefon: 27787455
Mail: mpk@sam.sdu.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 05
Mail: bc@industriensfond.dk