FORMALIA: NYE DIGITALE FORRETNINGSMODELLER

Nedenfor findes information om frister, ansøgningsproces, skabeloner til ansøgningen og lignende.

PROJEKTUDVIKLING

Industriens Fond efterspørger gennem en temaindkaldelse ny viden og innovative redskaber, der kan styrke den digitale udvikling af danske virksomheders forretning. Deadline for ansøgninger under temaindkaldelsen var den 28. september 2017.
 

ANSØGNINGSPROCES

Ansøgninger vil blive sekretariatsbetjent i takt med, at de modtages af Fonden. Industriens Fond er en engageret filantropisk fond. Det betyder, at der om nødvendigt vil blive indledt en uddybende dialog med ansøgeren med henblik på projektforelæggelse for bestyrelsen, også uden at det dermed er en indikation af, at der kan forventes opnået støtte.

Sagsbehandlingen vil foregå fra ultimo september til medio november 2017. Bevilligede projekter vil forventeligt kunne igangsættes primo 2018.
 

BEVILLING

Industriens Fonds bestyrelse har ikke reserveret en andel af sine årlige uddelinger på samlet 120 mio. kroner til temaindkaldelsen om nye digitale forretningsmodeller. Hvorvidt der bevilliges midler til projekterne beror på en konkret vurdering af det enkelte projekt.
 

OPHAVSRET

Der gøres opmærksom på, at Industriens Fond frit kan arbejde videre med idéer opstået i forbindelse med ansøgningsrunden, også selv om projektet ikke opnår støtte.

Industriens Fond forbeholder sig desuden retten til, at sende ansøgningerne i eksternt peer review, hvorfor det skal forventes, at ansøgningerne præsenteres over for en tredje part.
 

ANSØGNING

Ansøgningen skal sendes på mail til digi@industriensfond.dk og det skal fremgå af ansøgningen, at projektet vedrører ”Temaindkaldelse om nye digitale forretningsmodeller”.
 

ANSØGNINGSFORMULAR

Ansøgningen skal være på dansk, være højst fem sider og udfærdiges i henhold til skabelonen [LINK]. Ansøgningen fremsendes i én samlet PDF-fil sammen med et budget [LINK] og CV’er på de udførende partnere i projektet.

I en separat PDF-fil fremsendes synopsen, som skal være på engelsk, være højst tre sider og udfærdiges i henhold til skabelonen [LINK].

Den samlede ansøgningsmail skal således indeholde:

  • Én PDF-fil indeholdende ansøgningsformularen, budgettet, samt relevante CV’er
  • Én PDF-fil indeholdende engelsksproget synopsis af projektidéen med særlig fokus på beskrivelse af formål/indhold og forventede resultater og effekt.
     

BUDGET

Fonden finansierer i udgangspunktet alene de direkte omkostninger, der er forbundet med projektet. Det vil sige, at Fonden ikke finansierer overheadomkostninger.

Alle projektomkostninger opgøres inklusiv eventuel moms og lignende (se budgetskabelon, ’krav til budget og finansieringsplan’).
 

HVAD KAN DER IKKE SØGES STØTTE TIL?

  • Enkeltpersoner og aktiviteter, der udelukkende tjener et indtjeningsmæssigt formål for én enkelt virksomhed.
  • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet.
  • Opgaver eller projekter, der tidligere har været offentligt støttet, men hvor finansieringen er bortfaldet.
  • Projekter, hvor hhv. studierejser, webshops, hjemmesider, faglitteratur, lærebøger eller undervisningsmateriale er et bærende element.
  • Projekter, der alene omhandler indkøb af udstyr.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skulle senest være Industriens Fond i hænde den 28. september 2017. Der kunne ansøges ved at indsende relevante dokumenter til mail-adressen digi@industriensfond.dk, hvorefter alle ansøgninger blev behandlet af fondens sekretariat.

SKABELONER

I forbindelse med ansøgning indsende både et ansøgningsskema, et budget og en engelsk synopsis. Skabeloner dertil kan downloades her. Alle tre dokumenter beskrives yderligere i formalia-teksten på denne side.

INDKALDELSESTEKSTEN

Nye digitale forretningsmodeller er omdrejningspunktet for temaindkaldelsen fra Industriens Fond. Læs eller genlæs temaindkaldelsesteksten her.

TEMAINDKALDELSER

Læs om Industriens Fonds tidligere temaindkaldelser her på siden.

KONTAKT

Skulle der opstå spørgsmål i forbindelse med temaindkaldelsen om nye digitale forretningsmodeller, så kan Industriens Fond kontaktes.

Kira Weis Klinke
Projektkoordinator
Telefon: 70 20 92 08
​(Fondens hovednummer)