Unge-community for Cybersikkerhed

Projektet vil opbygge et landsdækkende unge-community for 15-25-årige og øge deres interesse for og lyst til at arbejde med cybersikkerhed.

Cyberangreb er blevet hverdagskost for danske virksomheder. I takt med en øget digitalisering stiger truslerne og samtidig også behovet for kvalificeret arbejdskraft, men vores cyberkompetenceværn i Danmark er stadigvæk for svagt. Rekruttering af talenter starter for sent i fødekæden, og der er derfor et behov for at vække interessen for cybersikkerhed tidligt hos de unge, og være med til at præge deres uddannelsesvalg.

Unge-community for Cybersikkerhed skal gennem tværgående og fælles community-aktiviteter tiltrække flere unge til en uddannelse og karriere inden for cybersikkerhed - og dermed bidrage til en øget talentpulje af cyberspecialister. Projektet er en del af Industriens Fonds Cybersikkerhedsprogram og er et samspil mellem danske uddannelsesinstitutioner, Danish Hub for Cybersecurity og andre aktører som tilsammen dækker både tekniske, samfundsmæssige, organisatoriske og forretningsmæssige aspekter af cybersikkerhed.

Projektets udfoldes blandt andet gennem en række uddannelses- og materialespor. Sporene dækker afholdelse af mesterskaber, talentforløb for ungdomsuddannelser, træningsplatform og læringsmoduler for teknisk sikkerhed, arbejde med cybersikkerhed i et forretningsperspektiv, et samfundsmæssigt og et menneskeligt perspektiv.  En digital platform udvikles til at understøtte aktiviteterne og samle undervisningsmaterialer, og der er et stort fokus på at forankre indatsen både nationalt og lokalt.

Projektet har således til hensigt at styrke den generelle awareness af cybersikkerhed og sikre, at langt flere unge får viden om cybersikkerhed med i uddannelsesbagagen - både når de vælger cybersikkerhedsvejen eller tager kendskab om cyber med på en samfundsfaglig eller humanistisk uddannelse. Indsatsen skal derudover motivere undervisere til at inddrage cybersikkerhed i uddannelserne og bidrage til undervisning på et faglig højt niveau. I sidste ende skal projektet også være med til at uddanne flere cyberspecialister.

Projektet henvender sig primært til unge mellem 15-25 år med og uden kendskab til cybersikkerhed, og sekundært til undervisere og SMVer.

PROJEKTET

Projektnavn:
Unge-community for Cybersikkerhed

Projektejer:
Aalborg Universitet

Tid:
2020-2023

Støttet med:
17,4 mio. kr.

CYBERINDSATS

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere derom her: 

KONTAKT

Projektejer
Jens Myrup Pedersen
Lektor
Aalborg Universitet
99 40 87 71
jens@es.aau.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nadika Bulathsinhala
Projektleder
Cyberindsats
nb@industriensfond.dk
23 950 051