Nye værktøjer viser hvordan virksomheder kan omstille sig til cirkulær økonomi

15.01.2021

Gennem MATCHE-projektet har mere end 300 virksomheder arbejdet med cirkulær økonomi. Erfaringer fra det arbejde præsenteres nu i en webinar-serie med fokus på de velafprøvede metoder og gode resultater fra projektet.

Cirkulær økonomi er kendetegnet ved, at produkter, komponenter og materialer lever i længere tid og cirkulerer flere gange. Altså en økonomi, hvor mindre affald rammer skraldespanden, og hvor mere affald kan blive til nye ressourcer i nye kredsløb og værdikæder.

Gennem MATChE-projektet kan virksomheder få hjælp til, i højere grad at tænke og arbejde cirkulært, og på den måde benytte virksomhedernes ressourcer bedre.

Den overordnede konklusion fra projektets arbejde i mere end 300 virksomheder gennem flere år er, at danske virksomheder generelt er meget interesserede i at udnytte de mange lavthængende frugter, med henblik på større genanvendelse og omkostningsreduktioner. Men også, at der stadig er bump på vejen til at få indført egentlige cirkulære forretningsmodeller.

De betragtninger harmonerer ganske godt med projektets mål, nemlig at sætte spot på de områder, hvor danske virksomheder bør sætte ind, både individuelt og på brancheniveau, for at forløse det potentiale som er til stede.
 

Parathed og indsats måles

Gennem MATChE-projektet måles virksomhedernes omstillingsparathed. Det vil sige en virksomheds potentiale til at gribe mulighederne inden for cirkulær økonomi og sætte disse muligheder i system.

Projektet har identificeret otte dimensioner af omstillingsparathed, der strækker sig fra virksomhedens organisation til nytænkning og innovation af forretningsmodeller, produkter og serviceydelser. Andre parametre handler om digitalisering, tilbagetagning og genanvendelse af produkter og komponenter, samt hele markedet og lovgivningen på området.

Det er netop disse dimensioner af omstillingsparathed som er rammen for en serie af gratis MATChE-webinars. Via webinarerne får virksomheder mulighed for at snuse lidt til mulighederne der ligger i cirkulær økonomi.

Webinarerne vil dels give en introduktion til cirkulær økonomi, men også til MATChE-projektets arbejde og værktøjer mere konkret. Der er tilrettelagt i alt 9 korte webinarer, der afvikles i den sidste uge af januar. Hvert webinar varer en halv time og handler altså om en af de dimensioner, der er definerende for den cirkulære omstilling.

Ud over et kort praksisnært oplæg, vil der være en introduktion til, hvordan virksomheder konkret kan bruge netop MATChE-dimensionerne i deres omstilling og samtidigt benchmarke sin egen indsats på området op i mod andre danske virksomheders ditto. Webinarerne afholdes alle sammen fra mandag den 25. januar 2021 til fredag den 29. januar 2021.

Som optakt til webinarerne kan virksomheder med fordel tage en parathedsvurdering af egen virksomhed inde på projektets hjemmeside og data-portal.

På baggrund af data fra MATChE-projektet tyder det på, at det især er små og mellemstore virksomheder, der er mest omstillingsparate og dermed hurtigst til at gribe de muligheder som en cirkulær forretningsmodel kan indeholde.

Ydermere kan det konkluderes, at der på tværs af virksomheder og brancher er brug for bedre datastyring for at realisere potentialet i dansk erhvervsliv. Det er de potentialer som altså er i fokus i den forestående webinar-række.

Webinarer

Se en oversigt over alle 9 webinarer inde på MATChE-projektets hjemmeside. Her kan der oså findes yderligere information om program og tilmelding.

Projektet

Læs meget mere om MATChE-projektet på projektets egen hjemmeside.

MERE INFO

Ønskes yderligere information om MATChE, så kan Fondens sekretariat kontaktes.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk