De Danske Cybermesterskaber

Cybermesterskaber skal øge og styrke den samlede talentpulje inden for cybersikkerhed til gavn for dansk erhvervsliv

Global mangel på cybersikkerhedsprofiler bliver imødekommet af et nyt stærkt initiativ, der skal få unge til at vælge uddannelser og karriere inden for cybersikkerhed. De Danske Cybermesterskaber skal styrke den samlede rekrutteringsbase og sikre dansk erhvervsliv og det danske samfund bedre adgang til den nødvendige kompetencer.
 

Stærke cybersikkerhedskompetencer  en nødvendighed for fremtidens digitale vækst

Den globale cybertrussel er stigende. Både samfundet og erhvervslivet får stadig sværere ved at forsvare sig mod cyberangreb, hvis ikke de har adgang til profiler med cybersikkerhedskompetencer. Allerede i dag har virksomhederne svært ved at besætte stillinger inden for IT-sikkerhed, og de fremtidige mangler på profiler med ekspertise inden for feltet vil kun stige de kommende år.

Manglen på cyberprofiler hæmmer også innovation. Sikkerhedskompetencer er afgørende, når virksomheder skal holde hackerne ude, udvikle nye digitalt opkoblede produkter eller digitalisere produktionen, eksempelvis med robotter. Hvis flere skal uddanne og specialisere sig i cybersikkerhed, er der behov for at inspirere og begejstre unge på et tidligt tidspunkt.

Partnerskabet bag De Danske Cybermesterskaber har igennem et afsluttet pilotforløb vist, at mesterskabet fungerer som en stærk platform til mobilisering af unge med interesse og talent inden for cybersikkerhed. Over en treårig periode opskaleres projektet nu til at kunne optage dobbelt så mange deltagende med målet at få flere unge til at vælge cybersikkerhed som uddannelse- og karrierevej.
 

Et stærkere community skal give større impact

Bag De Danske Cybermesterskaber står en stærk kreds af aktører, der skal udvikle og udrulle de mange aktiviteter, der igangsættes i forbindelse med mesterskaberne. Et af Industriens Fonds andre uddannelsesprojekter inden for cybersikkerhed, Unge-Community for Cybersikkerhed, skal derudover agere fødekanal til cybermesterskaberne og fungere som understøttende community for dem, der ikke går videre til landsholdet. Over den tre-årige periode opbygges et stærkt brand, som med tiden skal motivere aktører til selv at opbygge cyber-communities.

Tre aktiviteter udgør projektets kerne:

Træningsevents
Mesterskabet bygges op som et kvalifikationsunivers med både virtuelle og fysiske prøver og events. Aktiviteterne består af træningsdage opdelt i fem regioner, en virtuel kvalifikationsrunde, regionale mesterskaber, to virtuelle trænings-sessions, det samlede danske mesterskab, hvor der udvælges en bruttotrup til landsholdet, to bootcamps og endelig deltagelse i de europæiske mesterskaber.

Virksomhedsinvolvering
Aktiv involvering af virksomheder undervejs, hvor virksomhederne gennem viden- og træningssessions sætter fokus på promovering af rollemodeller om diverse tematikker, skal motivere og fastholde de unges interesse for at studere og arbejde inden for cybersikkerhed.

Opgavekatalog
Gennem de tre år opbygges et opgavekatalog og indhold af træningssessioner, der skal anvendes bredt og fremadrettet.

PROJEKTET

Projektnavn:
De Danske Cybermesterskaber

Projektejer:
Aalborg Universitet  

Pilotprojekt
2021
2,37  mio. kr.

Hovedprojekt
2021-2024
9,36 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Aalborg Universitet i samarbejde med en række aktører. Besøg dem herunder

CYBERINDSATS

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere derom her: 

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson
Jens Myrup Pedersen
Professor
AAU
Institut for Elektroniske Systemer
jens@es.aau.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Malene Stidsen
Programchef
33 37 62 34
ms@industriensfond.dk