Ny praktisk guide viser vej til stærkere økosystemer

18.01.2021

En ny guide giver indsigt i hvilke ingredienser, der skal til for at skabe et godt startup-økosystem. Guiden rummer og rammesætter viden om, hvordan det er lykkedes for Copenhagen Fintech at accelerere dansk iværksætteri i den finansielle sektor. Guidens ambition er at give de gode erfaringer videre som inspiration til lignende aktører i andre sektorer og brancher. 

På et webinar den 28. januar 2021 præsenteres en helt ny guide, der skal styrke arbejdet med at opbygge startup-økosystemer i Danmark. Guiden hedder ”Copenhagen Fintech, Strategisk klyngeudvikling –Praktisk inspiration til startup-dreven klyngeudvikling” og er udarbejdet på initiativ fra Industriens Fond

Det er gjort for at erfaringsudveksle og styrke de mange aktører og økosystemer, som arbejder for at styrke vækst og iværksætteri i Danmark. 

”Det er vores håb, at guiden, gennem gode praksisnære anbefalinger, vil inspirere arbejdet med erhvervsfremme hos klynger, foreninger og lignende aktører rundt omkring i Danmark. Vi arbejder alle sammen med et fælles formål. Nemlig at skabe de bedst mulige rammer for iværksætteri og teknologianvendelse til gavn for startup-virksomheder i Danmark. Guiden er et godt grundlag for drøftelser om teknologi og forretningsmodeller, men indeholder også handlingsorienterede råd, som kan anvendes med relativt kort aftræk,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond. 

Fonden har over en årrække støttet opbygningen af flere forskellige økosystemer i Danmark. Health Tech Hub Copenhagen, Dansk AM Hub, Danish Hub for Cybersecurity, Idrættens Innovationslab og MADE er eksempler derpå og de er alle engagerede i arbejdet med at accelerere virksomheder og stimulere vækst og iværksætteri på forskellige måder. 
 

Det gode eksempel kan vise vej

Som en meget aktiv spiller i det danske erhvervslandskab har Copenhagen Fintech skilt sig positivt ud. De har på rekordfart udviklet sig til at være et førende økosystem indenfor den finansielle sektor med fokus på nye finansielle teknologier. Copenhagen Fintech udgør derfor casen for den nye guide, og er i øvrigt for nyligt blevet udvalgt til national klynge og erhvervsmæssig styrkeposition. 

”Vi har samlet det rigtige team, der evner at hjælpe startups, etablerede virksomheder og investorer på alle tænkelige måder. Alle ansatte i Copenhagen Fintech forstår de målsætninger og udfordringer som virksomhederne står med, og er meget opsatte på at bruge både tid og energi på at støtte virksomhederne, så målene kan nås,” siger Thomas Krogh Jensen, der er CEO for Copenhagen Fintech og har været det siden den spæde start. 

Industriens Fond og Copenhagen Fintech arbejder blandt andet sammen om at internationalisere klyngen og bygge bro mellem det danske og det internationale fintech-miljø. Blandt andet for at sikre bedre muligheder for vækst og eksport hos danske fintech-virksomheder. 

Men internationaliseringsaktiviteter er blot et af mange elementer, der skal til for at lykkes med at skabe et stærkt økosystem. Derfor har Industriens Fond sammen med EY Parthenon analyseret Copenhagen Fintechs udviklingsrejse siden etableringen i 2016. 

”Det har været rigtig interessant at stille skarpt på de erfaringer og den læring som Copenhagen Fintech har samlet sammen gennem de seneste 5 år. Det skal nu gives videre i den nye guide, med henblik på at synliggøre hvilke konkrete og praksisnære forudsætninger, der bør være til stede for at kunne opbygge succesfulde økosystemer og nye fremtidige danske styrkepositioner,” siger Thomas Holm Møller, der er partner i EY Parthenon. 
 

Den nye best practise guide

Guiden er struktureret om 9 meget praksisnære guides, der perspektiverer Copenhagen Fintechs opbygning af et økosystem. Formålet med de 9 guides er at illustrere hvilke komponenter, der bør være til stede for at øge chancen for at skabe et stærkt økosystem. 

Derudover indgår der i publikationen også en baggrundsfortælling om Copenhagen Fintech og et kig ind i fremtiden, for at overveje hvordan man fremadrettet kan skabe et endnu stærkere miljø. En lang række af aktører i og omkring Fintech-økosystemet er blevet interviewet og har bidraget konstruktivt til publikationen. 
 

Webinar 

På et webinar den 28. januar 2021 præsenteres guiden af Industriens Fond, Copenhagen Fintech og EY Parthenon. Som led i webinaret vil også to af de virksomheder, som har benyttet sig af Copenhagen Fintech, byde ind med deres oplevelser. 

Program for webinaret ”Copenhagen Fintech, Strategisk klyngeudvikling – Praktisk inspiration til startup dreven klyngeudvikling” den 28. januar 2021, kl. 15.30-17.00 

Program

 • Velkomst
  Thomas Hofman-Bang, adm. direktør, Industriens Fond
 • Rejsen
  Kent Petersen, formand, Finansforbundet
 • Den nye guide
  Thomas Holm Møller, partner, EY Parthenon
 • Q&A
  Thomas Krogh Jensen, CEO, Copenhagen Fintech
  Simon Schou, Copenhagen Fintech, CIO, Copenhagen Fintech
  Stine Kalmer Jørgensen, CEO og grundlægger, Dreamplan.io 
  Emil Fuglsang, CEO og medgrundlægger, Matter
  Thomas Holm Møller, partner, EY Parthenon

guiden

Få indsigt i hvordan man skaber et godt startup-økosystem. 

Webinar tilmelding

Copenhagen Fintech
"Strategisk klyngeudvikling – Praktisk inspiration til startup dreven klyngeudvikling”

Dato: 28. januar 2021
Tid: 15.30-17.00

MERE INFO

Ønskes yderligere information om projektet, så kan fondens sekretariat kontaktes.

Morten Mommsen
Projektleder
41 10 72 92
mm@industriensfond.dk