Global Growth Robotics

Projektet vil hjælpe danske robotvirksomheder med global vækst.

Danske robotvirksomheder har de seneste år oplevet stor vækst. Især på Fyn vækster virksomheder i robotklyngen op til 5 procent mere om året end sammenlignelige virksomheder i resten af landet. Succesen, som nu andre virksomheder får mulighed for at tage ved lære af, skyldes bl.a. eksponering, timing, partnerskaber, innovation og positionering.

Danmark har en markant global styrkeposition inden for især kollaborative industrirobotter (cobots), men der ligger fortsat et stort globalt vækstpotentiale for danske robotvirksomheder ved at få udbredt den fynske fremgangsmåde.

Global Growth Robotics vil hjælpe det øvrige segment af danske robot-, drone- og automationsvirksomheder til at vækste. Dette skal ske igennem udviklingen af strategi, organisation og kompetencer for de deltagende virksomheder. Et strategiforløb for omkring 60 virksomheder i vækstsegmentet bestående af fire workshops og mentorforløb skal hjælpe virksomhederne med at udvikle en roadmap til strategi for skalering.

Forløbet vil bidrage til øget salg af kollaborative industrirobotter til det globale SMV-segment ved at sikre udvikling af nye applikations- og anvendelsesmuligheder og skal være med til at automatisere industrien og dermed øge konkurrencekraften for danske produktionsvirksomheder.

Projektet henvender sig til danske virksomheder fra hele værdikæden for robot, automation og drone.

PROJEKTET

Projektnavn:
Global Growth Robotics

Projektejer:
Odense Robotics

Tid:
2021-2023

Støttet med:
8,2 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Odense Robotics i samarbejde med en række danske aktører:

KONTAKT

Projektansvarlig 
Mikkel Christoffersen.
Cluster Manager
Odense Robotics
30 12 06 97
mikac@odenserobotics.dk

Projektleder
Mette Abrahamsen 
Project Manager
Odense Robotics
23 49 06 52
meab@odenserobotics.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
33 37 62 09
mm@industriensfond.dk