Fra krise til vækstmuligheder

Projektet vil gennem forskning i nye forretningsmuligheder, og udbredelse af viden, ruste danske virksomheder og iværksættere til bedre at kunne håndtere de realøkonomiske konsekvenser af kriser.

Ud af kriser kommer læring, og den læring ønsker projektet at omdanne til nye forretningsmuligheder.  

Fra krise til vækstmuligheder vil udvikle en anvendelsesorienteret vidensdatabase med viden om de erhvervsøkonomiske konsekvenser af Corona-krisen. Databasen skal identificere hvilke fremtidige udfordringer, såvel som nye forretningsmuligheder, der kan opstå i kølvandet af krisen.

Databasen opbygges via dataopsamling fra rapporter og artikler og fra interviews med virksomheder samt et automatiseret forretningsmodel-kortlægningsværktøj. Til sammen skal det danne et billede af, hvordan ny adfærd globalt set kan påvirke forretningsmodeller, digitalisering og vækstplaner, og hvordan virksomhedernes produktionsvilkår ændres i fremtiden.

På kort sig skal projektet skabe awareness hos danske virksomheder om de digitaliseringspotentialer forretnings- og bæredygtighedsmuligheder, der er affødt af Covid19-krisen. På længere sigt vil den nye viden, der indsamles, bidrage til at berige den forskning der foregår i forretningsudvikling. De data der indsamles i projektet stilles til rådighed for andre forskere.

Projektet henvender sig til danske virksomheder og iværksættere, som ønsker viden om virksomhedernes muligheder og udfordringer under og efter Corona-krisen.

PROJEKTET

Projektnavn:
Fra krise til vækstmuligheder

Projektejer:
Aalborg Universitet

Tid:
2020-2021

Støttet med:
700.000. kr.

Projektpartnere

Projektet udføres af Aalborg Universitet i samarbejde med Dansk Industri:

Tag Modenhedstesten

Fem spørgsmål kan afsløre om din virksomhed er moden til forretningsmodelinnovation:

The Net Innovator Score

Mål din virksomheds innovationskapasitet ved hjælp af værktøjet The Net Innovator Score:

Tal sproget "forretningsmodeller"

Lær at udvikle stærke businessmodels ved hjælp af dette 14-dages online træningsmodul:

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.

Midvejsevaluering 

I nærværende rapport reflekteres der over vigtigheden og fordele for virksomheder i at fokusere på deres konkurrenceparametre.

KONTAKT

Projektejer:
Christian Nielsen
Institutleder
Aalborg Universitet
99 40 27 02
chn@business.aau.dk​

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
33 37 62 04
ckk@industriensfond.dk