DIF Innovation Lab

Projektet vil styrke idrættens innovationskraft til gavn for idrætten og erhvervslivet ved at etablere et nationalt vækstcenter for idrætsinnovation.

Sportsindustrien er et marked i vækst, blandt andet båret af en øget opmærksomhed og efterspørgsel på sportsartikler og sportsbegivenheder samt nye teknologiske muligheder som sensorer og wearables, og den globale sportstechindustri vurderes at have en  global markedsværdi på 480-620 milliarder USD. For at styrke samarbejdet mellem sport/idræt og erhvervsliv etablerede Danmarks Idrætsforbund (DIF) med støtte fra Industriens Fond i 2017 Idrættens Innovationslab , et økosystem og udviklingsmiljø med fokus på innovation og vækst. 

Med udgangspunkt i de gode resultater, bringes Idrættens Innovationslab nu til det næste niveau og bliver et  egentligt nationalt vækstcenter for idrætsinnovation, DIF Innovation Lab. Formålet er at skabe en stærk platform, hvor DIF og specialforbundene med afsæt i konkrete udfordringer i idrætten indgår i åbne innovationsforløb med erhvervslivet, herunder tilbyder virksomheder adgang til idrætsdata. 

Projektet skal skabe et styrket dansk økosystem inden for innovation af idrætten, hvor der etableres stærke udviklingssamarbejder mellem vidensinstitutioner, idrætten, erhvervsliv og iværksættermiljøer. Det kunne fx være at skabe bedre fysiske idrætsfaciliteter eller at udvikle nyt sportsudstyr, som forbedrer ydeevnen og nye services, som højner tilskueroplevelsen. 

Målgruppen er iværksættervirksomheder, der har brug for støtte til at udvikle nye produkter og løsninger samt mellemstore og etablerede virksomheder inden for sportstechbranchen. 

Projektet udføres af Danmarks Idrætsforbund i et samarbejde med Dansk Industri og Dansk Design Center. Derudover inddrages en lang række partnere, herunder fx specialforbundene, vidensinstitutioner og offentlige aktører. 
 

METODE

Projektet har til hensigt at styrke innovationskraften mellem idrætten og erhvervslivet igennem syv indsatser: 

1. Tilbyde markedsmodningsforløb. Styrke udvikling af nye produkter, serviceydelser og løsninger. 

2. Afholde netværksarrangementer (Sportstech Denmark).Styrke vidensdeling og samarbejde på tværs af branchen. 1) Øge antallet af samarbejder mellem virksomheder, 2) Øge start-up virksomheders adgang til risikovillig kapital, 3) Øge eksport. 

3. Tilbyde eksponering.
Øge afsætning af nye innovative produkter, services og løsninger. Øge kendskabsgraden til nye innovative løsninger. 

4. Skabe adgang til data. Levere valideret data hurtigt og effektivt. 

5. Tilbyde sportsevents adgang til ydelser. Styrke events ved udvikling af produkter, services og løsninger. Udvikle bedre events, skabe større samfundsmæssigt udbytte, og opnå bedre tilskueroplevelser. 

6. Opbygge partnerskaber. Fremme partnerskaber i Danmark som afsæt for yderligere innovation og vækst. Øge internationalt samarbejde.

7. Tilbyde innovative rammer. Styrke innovationsforløb og øge muligheden for tværgående samarbejder. Forbedre de fysiske rammer for at øge kvaliteten og hastigheden i projektsamarbejdet.
 

EFFEKT 

Projektet har til hensigt at styrke vækst og beskæftigelse blandt danske virksomheder og dansk idræt som helhed Via projektet udvikles  nye innovative produkter, løsninger og services til sportstechindustrien med henblik på at løfte Danmarks konkurrenceevne på det globale marked.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
DIF Innovation Lab

Projektejer:
Danmarks Idrætsforbund (DIF)

Tid:
2019-2022

Støttet med:
9,90 mio. kroner 

Hjemmeside:
www.difinnovationlab.dk

Projektpartnere

Projektet udføres af Danmarks Idrætsforbund i et samarbejde med Dansk Industri og Dansk Design Center. Besøg dem herunder. 

DIF

Projektet udføres i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. Besøg forbundet på dets hjemmeside eller besøg pilotprojektet Idrættens Innovationslab.

LINKEDIN

Sportstech Danmark har oprettet en gruppe, hvor der fremadrettet informeres yderligere om initiativet og processen med at definere indsatser, aktiviteter og arbejdsområder.

KONTAKT:

Projektansvarlig: 
Morten Mølholm Hansen
Adm. direktør
Telefon: 43 26 20 25
Mail: mmh@dif.dk

Kontaktperson:
Anne Mette Trier
Head of DIF Innovation Lab​
Telefon: 51325498
Mail: amt@dif.dk

Projektansvarlig Industriens Fond: 
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk