Center for Modularization

PROJEKTET VIL GENNEMFØRE EN FORUNDERSØGELSE FOR UDVIKLINGEN AF ”CENTER FOR MODULARISERING”, HVIS FORMÅL DET ER AT styrke KONKURRENCEEVNE gennem en ØGEt VIDEN OM en modulær tilgang til markeder, produktion og produktudvikling.

Flere Europæiske lande oplever for tiden store fordele ved modulariserede produktionssystemer, som hurtigt kan respondere på skiftende markedsbehov. Ved at kunne udnytte de muligheder, der ligger i at opbygge en portefølje med en mindre kerne af grundprodukter, som kan moduleres alt efter kundernes præcise behov reduceres udstyrsinvesteringer og udviklingstid og time-to-market.
 

AKTIVITETER

Projektet vil i første omgang analysere og identificere behov i industrien og derigennem klarlægge, hvilke services, der skal være omdrejningspunkt for centerets virke. Industriens konkrete barriere for udvikling af modulariseret produktion skal identificeres med henblik på at skabe et samlet road map og masterplan for etableringen af et center, og et udbygget netværk af aktører og stakeholders i Danmark og dernæst resten af Norden. 

Projektet bygger videre på erfaringer gjort i det nordiske netværk NEM (Nordic Executive Modularization), og flere af NEMs virksomheder spiller en betydelige rolle i projektet sammen med DI.

Målgruppen er hele dansk erhvervsliv med fokus på deres varierende behov og at fremme samarbejdet mellem SMV’er og større virksomheder.

Projektet udføres af Dansk Industri i konsortiepartnerskab med det nordiske netværk N.E.M.
 

EFFEKT

Hvis projektets analysere og identificering af behov giver anledning til etableringen af et center for modularisering, er det hensigten at klæde danske virksomheder på til mere effektiv at kunne omstille produktion efter behov, så et stigende antal virksomheder høster gevinsterne ved hurtigere at introducere nye produkter.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Center for Modularization

Projektejer: 
DI - Dansk Industri

Tid:
2019-2021

Støttet med: 
0,59 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af Dansk Industri samarbejde med række aktører inden for netværket N.E.M. Besøg dem herunder.

KONTAKT

Kontaktperson:
Pernille Erichsen
Chef for DI ledelse og virksomehedsudvikling
33 77 30 92 
peer@di.dk 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
33 37 62 09
mm@industriensfond.dk