Mærkningsordning til virksomheder for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse

Projektet vil etablere en mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, som skal gøre digital ansvarlighed og cybersikkerhed til et konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv.

IT-sikkerhed er for alvor blevet et område, der giver virksomheder store udfordringer verden over, men mange virksomheder har vanskeligt ved at gennemskue, hvor de bør sætte ind for at styrke deres cybersikkerhed og datahåndtering. Samtidig efterspørges retningslinjer ift. at virksomheder og forbrugere kan gennemskue, hvilke virksomheder der tager deres cybersikkerhed og datahåndtering seriøst. Det er derfor også et område med stort potentiale for dem, som formår at omdanne området til en styrkeposition.

Danmark er EU’s mest digitaliserede land kendt for høj kvalitet i sine løsninger, og det ønsker projektet at udnytte ved at udvikle en mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Mærkeordningen har til formål at:

  • give dansk erhvervsliv et solidt løft for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse
  • give forretningsværdi for den enkelte virksomhed 
  • skabe tryghed hos virksomhedernes kunder og samarbejdspartnere
  • gøre it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse til en dansk styrkeposition

Eksisterende lovgivning skal danne grundlaget for mærkets rammer med henblik på at skabe en best practice, der kan løfte digital ansvarlighed i dansk erhvervsliv og skabe et dansk udgangspunkt for udviklingen af tilsvarende internationale tiltag. Ordningen vil tilbyde konkret vejledning og hjælp til de virksomheder, der ønsker at øge deres sikkerhed, og tilpasse optagelseskriterierne efter virksomhedernes risikoprofiler. 

Projektet henvender sig til hele dansk erhvervsliv og skal således både favne virksomheder med forskellige risikoprofiler. Der etableres en selvstændig organisation i regi af Dansk Industri, der bakkes op af en stærk bestyrelse bestående af Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMV danmark og Forbrugerrådet. Erhvervsstyrelsen og Industriens Fond vil ligeledes følge arbejdet tæt. 
 

Aktiviteter

Der skal etableres en selvstændig organisation bestående af et stærk sekretariat. Sekretariatet får til opgave at gøre mærket klar til lancering i 2020. Der nedsættes desuden en bestyrelse og et advisory board. Advisory Board får til opgave at udvikle, udbrede og forankre mærket, og skal fungere som et ambassadørkorps for ordningen. Advisory Boardet sammensættes af profiler med høj dataansvarlig faglighed, der har et stærkt kendskab til virksomheders sikkerhedsudfordringer. 

Mærket udformes som en betalende medlemsordning med en række kriterier for optag, der afdækker forhold om virksomhedens organisation, tekniske foranstaltninger og datamæssige procedurer.
For at hjælpe virksomhederne godt på vejudvikles der en hotline, guides og undervisningsmateriale, der gør de forskellige virksomheder i stand til at leve op til ordningen.

Projektet forventer at have 1000 gratismedlemmer i 2021, og 2700 betalende medlemmer i 2024 i takt med at en stigende efterspørgsel for konkurrencefordele, kundetillid og større modstandskraft mod cyberangreb og brud på persondatasikkerheden vil øge markedet.
 

Målsætning

Mærkningsordningen skal være med til at løfte it-sikkerheden i bredden af dansk erhvervsliv ved at give pejlemærker og konkret hjælp til at styrke deres it-sikkerhed og databehandling; og derigennem bidrage til transparens blandt kunder som virksomheder, og at digital ansvarlighed bliver en dansk styrkeposition.

PROJEKTET

Projektnavn:
Mærkningsordning til virksomheder for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse

Projektejer:
Dansk Industri

Tid:
2019-2022

Støttet med:
18 mio. kroner

Hjemmeside:
d-maerket.dk

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Dansk Industri i samarbejde med række danske aktører. Besøg dem herunder. 

KONTAKT

Projektejer 
Rikke Zeberg
Branchedirektør
DI Digital 
33773173
riz@di.dk

Projektleder
Morten Rosted Vang
Fagleder 
Digital ansvarlighed og cybersikkerhed
Digitaliseringspolitik
33774707
morv@di.dk

Kontaktperson
Mikael Jensen
Direktør
D-mærket
33773873
mije@di.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Malene Stidsen
Programchef
33 37 62 34
ms@industriensfond.dk