Health Tech Hub Copenhagen

Projektet vil accelerere opbygningen af en stærk healthtech-industri i Danmark ved at opbygge et økosystem af iværksættere, etablerede virksomheder og investorer, som sammen kan innovere sundhedsindustrien og forbedre patientbehandlingen.

Samfundet står overfor økonomiske og sociale udfordringer, hvor andelen af ældre i befolkningen hastigt øges, og et stigende antal borgere lever med kroniske sygdomme. Det øger sundhedsudgifterne i Danmark, som i dag udgør 10 procent af Danmarks bruttonationalprodukt.

Formålet med projektet er at bistå Health Tech Hub Copenhagen med at accelerere opbygningen af en stærk healthtechindustri i Danmark gennem udviklingen af et velfungerende økosystem bestående af iværksættere, etablerede virksomheder, investorer og dygtige praktikere. Derigennem nedbringes udgifterne til adoption af innovative sundhedsløsninger til gavn for patienter, det danske sundhedsvæsen og den danske sundhedsindustri. Projektet ønsker således at skabe nye løsninger inden for forebyggelse i Danmark og forbedre sundheden generelt for én milliard mennesker verden over.

Den primære målgruppe for projektet er globalt orienterede vækstiværksættere inden for healthtech. Derudover henvender projektet sig også til den etablerede industri indenfor sundhed og bidrager derved til et digitaliseringsløft ved at give industrien lettere adgang til digitale løsninger, som kan integreres med eksisterende løsninger og produkter i sektoren. 

Projektet udføres af Health Tech Hub Copenhagen (HTCH) i partnerskab med Dansk Industri og Nordic Health Lab.
 

METODE

Projektet består af fem hovedaktiviteter: 

1. Acceleration af health tech start-ups
HTHC vil igennem accelerator-programer hjælpe start-ups i gang ved at tilbyde rådgivning, sparring og mentorordninger.

2. Samling og acceleration af healthtech-økosystemet
Gennem fælles fysiske og virtuelle events, vidensdeling og matchmaking vil HTCH facilitere en stærk ånd og kultur for samarbejde. En kortlægning af healthtech-start-ups skal medvirke til en identificering af partnerskaber mellem nye start-ups og den etablerede industri og stakeholders.

3. Øge innovationen i sundhedsindustrien
HTCH vil skabe dialog og udvikle programmer for den etablerede industri af pharma, medtech, lifescience, it-branche, forsikrings- og pensionsselskaber samt sundhedssektoren med formålet at sammenkoble de forskellige branchers eksisterende produkter til ny innovation inden for digitale løsninger.

4. Tiltrækning af globale start-ups til Danmark
På baggrund af kortlægningen af det danske økosystem vil HTCH identificere en række relevante udenlandske start-ups, som skal være med til at dække de behov som sundhedssystemet har. Danmark vurderes til ikke alene at kunne imødekomme alle interesseområder.

5. Health Tech investeringsfond – afsøgning af muligheder
Manglen på stabil kapital fra investorer er identificeret som den største barriere for vækst, derfor vil HTCH etablere et stærkt og selvbærende investeringsmiljø.
 

EFFEKT 

Projektet har til hensigt at innovere det danske sundshedsvæsen ved at hjælpe flere start-up-virksomheder til at lykkes og derigennem forbedre patientbehandlingen i Danmark. Visionen er at skabe og realisere potentialet for en stærk dansk erhvervsmæssig styrkeposition.

På den korte bane skal projektet hjælpe 25-40 start-ups med at øge deres chance for succes og en bedre udnyttelse af eksisterende inkubatorer så som Nordic Health Lab og Medtech Bridge.

Projektet skal på længere sigt føre til flere succesfulde start-ups og dermed bidrage til arbejdspladser indenfor healthtech i Danmark. En øget ommærksomhed på området skal øge antallet af investeringer og forbedre konkurrenceevnen for den etablerede sundhedsindustri.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Health Tech Hub Copenhagen 

Projektejer: 
Health Tech Hub Copenhagen 

Tid: 
2019-2023

Støttet med: 
23,5 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Health Tech Hub Copenhagen (HTCH) i samarbejde med række danske aktører. Besøg dem herunder. 

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson:
Jesper Grønbæk  
CEO
Telefon: 71 99 04 10
Mail: jesper@healthtechhub.org 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk