Træningsplatform for Cybersikkerhed

Projektet vil øge virksomheders og studerendes interesse og kompetencer indenfor cybersikkerhed ved at videreudvikle en virtuel træningsplatform og derved imødekomme et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft inden for cybersikkerhed i erhvervslivet.

Dansk erhvervsliv bliver i stigende grad udsat for cyberangreb og sikkerhedsbrud, som koster samfundet mange millioner af kroner hvert år. Der er kommet et større fokus på behovet for opmærksomhed og øgede kompetencer inden for IT-sikkerhed. 

Derfor har projektet til formål at videreudvikle en eksisterende træningsplatform for cybersikkerhed, der uddanner studerende og virksomheder i faldgruber og realistiske scenarier i arbejdet med cyberhændelser med henblik på gennem øvelser  i et lukket og sikkert miljø at øge interessen og udbygge kompetencer inden for området.

Projektet skal udvikle platformen til at indeholde en øget kompleksitet af aktiviteter, der vil muliggøre mere fleksibilitet for træningen, større udbredelse og forankring på flere institutioner samt en større tværfaglig community building mellem studerende og virksomheder.

Projektet udføres af Aalborg Universitet i tæt samarbejde med DTU, KU og Happy42, og henvender sig til gymnasieelever (HTX/HHX/STX), studerende på videregående uddannelser (fra både tekniske og merkantile uddannelser) samt ansatte i virksomheder, der arbejder med IT og IT-sikkerhed.
 

METODE

Projektet består af fire hovedaktiviteter: 

 • Udvikling af selve platformen
  En teknisk udvidelse som muliggør flere niveauer i programmet
   
 • Åbning af platformen for andre 
  Et mere brugervenligt interface og vejledning til nye challenges for at lette brugen samt for at åbne for integreringen af platformen hos andre institutioner
   
 • Udvikling af challenges og events
  Udvide nuværende bibliotek af challenges og online+offline events med henblik på bedre og flere realistiske cases samt afholdelse af DM i Cybersikkerhed mv.
   
 • Udvikling af events målrettet merkantile uddannelser
  Udvikling af træningsmateriale, meetups samt et større hackathon

Projektet vil løbende evaluere indsatserne med henblik på at forberede og kvalificere fremtidige indsatser. Og samarbejder med ”Danish Hub for Cybersecurity” for at skabe synergieffekt og en større impact. 
 

EFFEKT 

Projektet har til hensigt at øge studerendes interesse i feltet og dermed få flere til at vælge en uddannelse og karrierevej inden for cybersikkerhed. Dertil vil projektet give ansatte i virksomheder et kompetenceløft, så 80 procent efterfølgende oplever øget kompetencer. Endeligt skal platformen udvikles til open source for nemt at kunne integreres hos virksomheder og institutioner og derved få en større brugbarhed.
 

PROJEKTET

Projektnavn:
Træningsplatform for Cybersikkerhed

Projektejer:
Aalborg Universitet

Tid:
2019-2022

Støttet med:
1,49 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af Aalborg Universitet i samarbejde med række danske aktører. Besøg dem herunder. 

•    AAU
•    DTU
•    KU
•    Happy42

Værktøjer

Projektet har udviklet en træningsplatform med et virtuelt laboratorie til at teste etisk hacking, og hvordan man sikre virksomheder mod cybertrusler:

CYBERINDSATS

Industriens Fond har iværksat en særlig indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere om indsatsen her.

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson
Jens Myrup Pedersen
Professor
Telefon: 99 40 99 40
Mail: jens@es.aau.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Malene Stidsen
Programchef
Telefon: 33 37 62 34
Mail: ms@industriensfond.dk