Strategiske Samarbejder

Next practice modeller for åbne innovationssamarbejder mellem mindre virksomheder og større etablerede virksomheder.

Iværksættere, der samarbejder med etablerede industrivirksomheder, kan nyde godt af etablerede virksomheders produktion, logistik, markedsadgang og kompetencer. Omvendt kan etablerede virksomheder innovere og vokse gennem adgangen til nye ideer og iværksættere.

Projektet "Strategiske Samarbejder" viser hvordan sådanne typer af strategiske samarbejder opstår og bliver en succes. Med afsæt i læring fra fødevareindustrien udvikles i projektet en række ’next practice’-modeller for åbne innovationssamarbejder.

 

I disse samarbejder findes både en mindre virksomhed, en større virksomhed, samt en facilitator for samarbejdet. I de tre videoer nedenfor, kan man høre mere om de forskellige roller.

 

Formål

Det overordnede formål med projektet er at medvirke til, at der i Danmark bliver flere og mere holdbare strategiske samarbejder mellem etablerede virksomheder og iværksættere. Projektet medvirker derved til at øge antallet af vækstiværksættere, samt deres evne til at overleve.

Samtidig vil den fleksible og innovative natur i iværksættervirksomhederne betyde at større etablerede produktions- og fremstillingsvirksomheder i højere grad kan kommercialisere ny teknologi, produkter, services og viden via samarbejdet. På den måde øges større virksomheders innovationshøjde og konkurrenceevne.

Projektet har mundet ud i en rapport, der gennem cases viser og forklarer SP-modellen i teori og praksis.

Om projektet

Projektnavn:
Strategiske Samarbejder

Projektejer:
Syddansk Universitet

Tid:
2013 - 2016

Støttet med:
2,2 mio. kroner

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.
 
Strategiske Samarbejder Industriens Fond Projekt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport og video

Projektet har udviklet SP-modellen, hvor det vises hvorledes iværksættere og etablerede virksomheder kan samarbejde på baggrund af åben innovation. Nedenfor findes både en introduktionsvideo til SP-modellen og en rapport om selvsamme model.

Kontakt

Projektansvarlig:
Ivan Tyrsted
Direktør
Telefon: 65 50 13 93
Mail: ivt@sdu.dk

Projektansvarlig Industriens Fond: 
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator
Telefon: 33 37 62 07
Mail: kwk@industriensfond.dk