Industriens Fonds cyberindsats

Industriens Fond sætter fokus på at styrke cybersikkerheden i dansk erhvervsliv gennem en målrettet indsats.

Virksomheder bliver i stigende omfang udsat for cyberkriminalitet. Det koster danske virksomheder på både bundlinje, kundeforhold og renommé, og derfor er det vigtigt at stille skarpt på både IT- og produktionsinfrastruktur, dataopbevaring og medarbejderadfærd.

Cyberkriminalitet rammer i dag på mange forskellige måder. Og det bliver ikke mindre i fremtiden. Derfor handler det både om at være teknologisk og kompetencemæssigt rustet for at kunne stå bedst muligt i mod blandt andet med henblik på at uddanne ansatte i erhvervslivet, så de bedre kan forebygge, identificere og håndtere cyberkriminalitet. 

Derfor har Industriens Fond aktiveret en ambitiøs indsats til 100 mio. kroner mod cyberkriminalitet. Indsatsen handler om ændret adfærd hos virksomheder og medarbejdere, men har også fokus at få styrket it-sikkerheden i de produkter og løsninger, som danske virksomheder eksporterer.

Fondens indsats inden for cyberkriminalitet skal således tage fat på flere forskellige områder, og er ikke øremærket ét specifikt emne. Der er derimod tale om en helstøbt indsats, der skal bistå erhvervslivet på flere parametre.
 

Den strategiske ramme

Fonden har fokus på at understøtte tre områder internt i virksomhederne (kultur, modstandsdygtighed og udvikling), som samtidig også har betydning for hinanden, og tre mere eksternt rettede områder/rammer, der er vigtige for at den interne indsats bliver en succes. Den nedenstående illustration viser processen.

Figur med indsatsområder

 

Projekter

Fremtidens Talenter Inden For IT-sikkerhed

Projektet skal styrke talentmassen indenfor IT-sikkerhed. Netop den slags kompetencer er  vigtige for danske virksomheder i fremtiden.

SpionageTesten

Projektet har udviklet et online testværktøj, der skal hjælpe danske virksomheder i kampen mod industrispionage.

Medarbejderen  Virksomhedens Aktive Beskytter

Projektet vil gøre medarbejdere mere mod- standsdygtige overfor trudsler om social engineering ved at løfte deres kompetencer.

Fremme af åbenhedskultur
 

Projektet skal fremme delingen af viden om brud på IT-sikkerhed i danske virksomheder og de angreb som erhvervslivet udsættes for. 


Uddannelsesprojekt for SMVer

Uddannelsesprojekt for SMVerProjektet vil øge virksomhedernes modstandsdygtighed over for cyberhændelser


 

Cybersecure IoT in Danish Industry (CIDI)

Projektet skal styrke talentmassen indenfor IT-sikkerhed. Netop den slags kompetencer er nemlig vigtige for danske virksomheder nu og i fremtiden.

Danish Hub til Cybersikkerhed

Projektet vil etablere en landsdækkende hub for cybersikkerhed med henblik på at skabe kommercialiser bar innovation hos start-ups og SMVer og derigennem gøre sikkerhed til et dansk konkurrenceparameter.Projektet vil etablere en landsdækkende hub for cybersikkerhed med henblik på at skabe kommercialiser bar innovation hos start-ups og SMVer og derigennem gøre sikkerhed til et dansk konkurrenceparameter.

Træningsplatform for Cybersikkerhed

Projektet vil øge virksomheders og studerendes interesse og kompetencer indenfor cybersikkerhed ved at videreudvikle en virtuel træningsplatform og derved imødekomme et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft inden for cybersikkerhed i erhvervslivet.Projektet vil øge virksomheders og studerendes kompetencer indenfor cybersikkerhed ved at videreudvikle en virtuel træningsplatform, derved imødekomme et stigende behov for arbejdskraft i erhvervslivet.

Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer

Projektet vil øge opmærksomhed og kompetencer inden for håndtering af cyberkriminalitet i danske bestyrelser og direktioner.

Mærkningsordning til virksomheder for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse

Projektet skal gøre digital ansvarlighed og cybersikkerhed til et konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv.

Start-up cyber pilotforløb i Israel

Projektet skal træne danske cyberstart-ups i israelske innovationsmetoder og fungere som et testforløb, der skal vurdere, hvilke dele af den israelske innovationsmodel der har størst værdi i en dansk kontekst.

 

Samarbejdende cybersikkerhed


Projektet vil styrke cybersikkerheden i vandsektoren gennem samarbejde, videndeling og kompetenceopbygning.

 

 

Kort om indsatsen

Industriens Fond har igangsat en ambitiøs indsats mod cyberkriminalitet. Indsatsen handler om ændret adfærd hos virksomheder og medarbejdere, men har også fokus på at styrke IT-sikkerheden i de produkter, som danske virksomheder lever af at sælge. Læs om baggrunden for Fondens indsats.

Værktøjskassen

Herunder findes en oversigt over de værktøjer og resultater, der løbende udvikles som en del af Fondens cyberindsats: 

SpionageTesten
SpionageTesten er et gratis online-værktøj, som undersøger virksomheders beredskab mod cyberkriminalitet og industrispionage, og kan tilgås via linket nedenfor.

SikkerKollega
Gratis læringsspillet ”SikkerKollega – lad dig ikke narre” er en app som hjælper virksomhedens ansatte til at forebygge, genkende og reagere på svindelforsøg og cyberangreb.

KONTAKT

Overvejelser om nye projekter eller eventuelle spørgsmål kan stilles til Tim Sloth Jørgensen eller Malene Stidsen.

Tim Sloth Jørgensen
Projektchef
Telefon: 70 20 92 08
Mail: tsj@industriensfond.dk
 
Malene Stidsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 34
Mail: ms@industriensfond.dk