Case-virksomhed

Industriens Fond arbejder kontinuerligt med at udvikle metoder for, hvordan ny viden kan gøres anvendelig i den enkelte virksomhed. Den viden, der udvikles af eksperter og forskere, kan nogle gange være vanskelig direkte at implementere i særligt mindre og mellemstore virksomheder, hvis ikke virksomhederne har været involveret i selve udviklingsprojektet. Industriens Fond har derfor arbejdet med at finde en metode, så det bliver tydeligt for virksomheder, hvordan den viden og erfaring, der er opbygget i et projekt, kan bruges. I metodeudviklingen har det især været vigtigt at kunne påvise, om en virksomheds introduktion af nye former for forretningsmodeller eller processer kan forventes at skabe en værdiforøgelse som overstiger den indsats, der ligger i at introducere eksempelvis en ny arbejdsgang eller produktionsmetode i virksomheden.

Konkret har Industriens Fond haft succes med at arbejde med Proof-of-Concept-metoden, hvor virksomheder og forskere i samarbejde tester nye forretningsmetoder og/eller processer i en række virksomheder. Der, hvor det på få cases viser sig, at den nye metode har en reel effekt, har der været taget initiativ til at rulle konceptet ud til en større gruppe af virksomheder.

Et godt eksempel er projekterne Radikal Forenkling via Design og Leanrejsen, hvor flere virksomheder har indgået som case og fået gode og konkrete resultater ud af deres deltagelse, både i form af ny viden, men også en forbedret bundlinje.

For at deltage som case-virksomhed kræver det, at virksomhederne ledelsesmæssigt viser vilje, og at der afsættes den fornødne tid, hvilket for en lang række virksomheder kan være vanskeligt at gøre, da de ikke kender resultaterne på forhånd. Erfaringerne viser dog, at deltagelsen som case-virksomhed har et positivt outcome. Industriens Fond har opbygget en database med virksomheder, der er interesseret i at deltage som case-virksomheder. Fonden hører meget gerne fra virksomheder, der ønsker at komme med i betragtning, når Fonden skal finde nye partnere.

1 Tilmeld virksomhed
2 Kontaktoplysninger