Det Plantebioteknologiske Servicelaboratorium

I et samarbejde mellem Københavns Universitet og AgroTech A/S, er der blevet opbygget et plantebioteknologisk servicelaboratorium. Projektet skal medvirke til at skabe og forme fremtidens biobaserede produktion ved at sikre den biobaserede industri i Danmark adgang til de nyeste bioteknologiske metoder og produktionssystemer.

Projektets formål er at medvirke til at skabe og forme fremtidens biobaserede produk-tion ved at sikre den biobaserede industri i Danmark adgang til nyeste bioteknologiske metoder og produktionssystemer ved opbygning af det Plantebioteknologiske Service-laboratorium.

Den ambitiøse langsigtede vision er at videreudvikle den biobaserede industri i Danmark til at bestå af de mest innovative virksomheder i verden, der producerer en bred vifte af biobaserede produkter. Herunder vegetabilske fødevarer og fødevareprodukter samt planter, der kan bruges til produktion af helsefremmende stoffer, medicin, bio-energi, industrielle formål mv.

Det Plantebioteknologiske Servicelaboratoriums mål er at bringe bioteknologiske forskning i anvendelse hos danske virksomheder for at øge innovation og udvikling i den biobaserede industri og sikre teknologioverførsel fra forskning til virksomheder ved at give bedre adgang til viden, kompetencer, og faciliteter inden for plantebioteknologi.

Laboratoriet vil fungere som en katalysator mellem forskning og innovation på den ene side og virksomheder på den anden side. Laboratoriet skal sikre, at videnkæden fra forskning over innovation til produktion kan foregå ubrudt og i et fælles miljø. Labora-toriet skal sikre øget forskning og innovation, samt skabe flere nye produkter med det formål tage et skridt mod det biobaserede samfund.

Siden juni 2013, hvor laboratoriet har været fuldt funktionsdygtigt, har det været anvendt i 10 nye projekter med 10 nye virksomheder. Til trods for laboratoriets korte eksistens er der allerede skabt de første produkter som rucolasalat med forbedret smag og holdbarhed og hortensia planter med nye farvespektrum.

Industriens Fond støttede Det Plantebioteknologiske Servicelaboratorium med 750.000 kr. til udstyr.

Projektet er officielt afsluttet. Læs mere på www.agrotech.dk eller læs den afsluttende evalueringsrapport.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Det Plantebioteknologiske Servicelaboratorium

Projektejer:
 AgroTech A/S & Københavns Universitet

Tid:
2011 - 2013

Støttet med:
750.000 kr.

Fakta

Det Plantebioteknologiske Servicelaboratorium består i dag af fire laboratorier og er udstyret med:

  • Sterilbænk med indbygget monitor tilsluttet mikroskop til sterilt mikroskope-ring, vævskultur, transformationer m.m.
  • Fluorescens mikroskop til mikroskopiopgaver
  • Walk-in klimakammer med bredspektret LED lys til vævs- alger og cellekultur
  • Molekylærudstyr til genetiske studier såsom DNA-spetrofotometer, gradien-PCR maskine, og elektroforeseudstyr
  • Centrifuger herunder highspeed, køle- og bordcentrifuger
  • Rysteinkubator 

Resultater

Laboratoriet har været anvendt i 10 nye projekter med 10 nye virksomheder i perioden juni 2013 - dec. 2013. Årligt forventes det, at mindst ti nye virksomheder benytter laboratoriet.
Til trods for den korte tid laboratoriet har været fuldt funktionsdygtigt, er det lykkedes, at skabe de første produkter.

  • Kærlighed uden kemi, dvs. prydplanter, der ikke behøver vækstretardering
  • Rucola-salat med bedre smag og holdbarhed
  • Hortensia planter med nye farvespektrum

Du kan læse mere om resultaterne i denne evalueringsrapport.