Design2Network

Over en tredjedel af de danske industrivirksomheder arbejder som underleverandører. Mange af disse virksomheder, særligt MMV´erne, risikerer at blive klemt i den globale omkostningskonkurrence og den rationalisering, som de store ordregivere gennemfører i disse år.

Over en tredjedel af de danske industrivirksomheder arbejder som underleverandører. Blandt de mindre og mellemstore virksomheder er denne andel betydeligt større. Mange af disse virksomheder er klemt i den globale omkostningskonkurrence og den rationalisering af deres leverandørbase, som de store ordregivere gennemfører i disse år. Samtidig ligger disse virksomheder ofte inde med viden om både materialer og processer, som kan bidrage til ordregivernes produktudvikling.

I projektet Design to Innovate har forskere og udviklere fra Syddansk Universitet og Designskolen i Kolding sat sig for at udvikle nogle redskaber og viden om, hvordan danske underleverandører kan blive styrket i den internationale konkurrence ved at de i højere grad mestrer innovationsdrivende designmetoder og relationsledelse.

Netop forløbet med at udvikle og designe nye produkter ses som en platform til at fremme tidlig involvering og at skabe et fælles fortolkningsgrundlag og omdrejningspunkt for koordination og ledelse af samarbejdet mellem underleverandører og ordregivere.

Projektet vil levere en række koncepter, og værktøjer som kan hjælpe mindre underleverandører i deres bestræbelser på at udvikle positioner som udviklingspartnere i de netværk, de indgår i.

Viden om projektet formidles bl.a. gennem udviklingen af et digitalt forum for innovative underleverandører. Via dette digitale forum vil resultater fra projektet blive udbredt, lige som der vil være eksempler fra ind- og udland.

Viden fra projektet vil desuden blive bragt i anvendelse hos studerende ved Syddansk Universitet og Designskolen i Kolding.

Om projektet

Projektnavn:
Design2Network

Projektejer:
Syddansk Universitet & Designskolen i Kolding

Tid:
2013 - 2016

Støttet med:
3.970.000 kr.

Website:
Design2Network

Kontakt:

Projektansvarlig:
Kristian Munksgaard
Lektor, PhD
Telefon: 65 50 14 67
Mail: kbm@sam.sdu.dk 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator
Telefon: 70 20 92 08 (Fondens hovednummer)