Days of Impact

Projektet vil udvikle et iværksætter-økosystem omkring den bæredygtige agenda i Danmark. Det gøres gennem et årligt event, som skal facilitere partnerskaber og udvikle nye værktøjer til arbejdet med at opnå de 17 verdensmål.

Days of Impact er både en workshop, et event og en konference på én og samme gang. Den samler iværksættere og interessenter på tværs af sektorer til brobyggende samskabelse af bæredygtige løsninger. 

Formålet med arrangementet er at udvikle nye løsninger gennem vidensdeling og derigennem skabe nye muligheder og øge væksten for dansk erhvervsliv. Ambitionen med arrangementet er at opbygge et økosystem af partnerskaber, som kan øge Danmarks position som frontløber inden for bæredygtig udvikling.

Projektet tager afsæt i et pilotprojekt fra 2018, hvor 100 interessenter fra forskellige sektorer identificerede en række udfordringer og løsninger i økosystemet. Arrangementet førte blandt andet til udvikling og implementering af måleværktøjet Innomap samt workshoppen Studio 17 som med udgangspunkt i verdensmål nummer sytten, etablerer relationer mellem iværksættere og relevante interessenter.

Arrangementet i 2019 vil videreudvikle sidste års erfaringer, løsninger og værktøjer med det formål at strukturere, samle og udbygge økosystemet omkring de bæredygtige iværksættere. Days of Impact er bygget op omkring udviklingen af idéer og løsninger på stedet, hvor deltagerne tilbydes forretningsudvikling og sparring samt udarbejdelse af et personligt og professionelt pitch-deck. Den bedste idé løber afslutningsvist med en pengepræmie.

Målgruppen for initiativet er iværksættere, som arbejder med FNs 17 verdensmål, samt virksomheder, fonde, investorer og NGO'er.

Projektet udføres af Danish Institute for Sustainable Innovation & Entrepreneurship i partnerskab med Deloitte, Carlsberg, Kooperationen, Den Sociale Kapitalfond, Ingeniørforeningen, Københavns Kommune og Industriens Fond.
 

EFFEKT

Days of Impact 2019 skal videreudvikle og udbygge nye partnerskaber, der skal undestøtte bæredygtige iværksættere. Det er hensigten at skabe større kendskab til bæredygtigt iværksætteri og vise hvordan danske iværksætteres løsninger bidrager til arbejdet med FNs 17 verdensmål.

PROJEKTET

Projektnavn:
Days of Impact

Projektejer:
Danish Institute for Sustainable Innovation & Entrepreneurship (DISIE)

Tid:
2019

Støttet med:
100.000 kroner

Hjemmeside:
www.daysofimpact.dk 

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Danish Institute for Sustainable Innovation & Entrepreneurship (DISIE) i partnerskab med en række organisationer.

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson:
Anne Katrine Heje Larsen
CEO
Telefon: 26 66 75 71
Mail: annekatrine@disie.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk