Cyber sommerskole i Tel Aviv

Projektet vil opgradere dansk viden og ekspertise på cyberområdet igennem et tværfagligt undervisningsforløb i Tel Aviv med fokus på at styrke kompetenceniveauet  og samarbejdet på cyberområdet i det danske uddannelsessystem.

Udvikling af talent og cyperkompetencer er ikke kun et spørgsmål om teknisk knowhow. Det hviler i høj grad på personens problemløsningsevner. Undersøgelser fra Israel viser at vejen til et fagligt stærkt cyberberedskab kræver træning af ”soft skills” – interdisciplinaritet og særlige praksisbaserede øvelseselementer.

Projektet har således til formål gennemføre et dansk undervisningsforløb i Tel Aviv og integrere erfaringerne fra Israel i det danske uddannelsessystem. 30-35 særligt egnede kandidatstuderende får adgang til et tre-ugers cyber-sommerskole i Israel. De studerende udvælges fra relevante uddannelser såsom computer science, security studies, statskundskab, business og management studier, jura, humaniora og ingeniørvidenskab med henblik på at hæve kompetenceniveauet på tværs af forskellige fagligheder i Danmark.

Et hold af danske undervisere, bredt repræsenteret fra de danske uddannelsesinstitutioner, og Danish Hub for Cybersecurity deltager for at afprøve undervisningsmetoderne og for at sikre et stærkt fremtidigt samarbejde med israelske undervisere.

Projektet er bygget op i tre faser. I projektets forberedende fase rekrutteres de studerende, undervisningen tilrettelægges, og der etableres en ekspertkomité. Under implementeringen gennemføres sommerskolen, og der etableres forskellige former for dansk-israelske partnerskaber. Som opfølgning afholdes en afsluttende workshop, erfaringerne evalueres og projektets resultater formidles bredt.

Projektet skal munde ud i en generel opgradering af danske cyberkompetencer. På længere sigt skal det opgradere kvaliteten af den eksisterende undervisning og talentmassen (antal studerende der interesserer sig for området) inden for cybersikkerhed i Danmark.

Projektet henvender sig til danske studerende, som ønsker en opkvalificering af deres kompetencer samt til vidensinstitutioner og universiteter, som vil etablere nye partnerskaber og udvikle deres læringsmateriale.

PROJEKTET

Projektnavn:
Cyber sommerskole i Tel Aviv

Projektejer:
Innovation Centre Denmark - Tel Aviv

Tid:
2020-2021

Støttet med:
972.000. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Innovation Centre Denmark.

Projektet sker i samarbejde med en række samarbejdspartnere, herunder Danish Hub for Cybersecurity, DTU, AU, AAU, ITU, KU, SDU og Fonden for Entreprenørskab og Center for Cybersikkerhed.

CYBERINDSATS

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere derom her: 

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson
Lasse Vinther-Grønning
Direktør
Innovation Centre Denmark
lasgro@um.dk

Projektansvarlig Industriens Fond
Malene Stidsen
Programchef
33 37 62 34
ms@industriensfond.dk