Awareness kampagne 2020 – Cybersikkerhed

Projektet vil igennem en oplysningskampagne skabe øget bevidsthed blandt unge om cybersikkerhed med henblik på en større rekruttering til IT-uddannelser.

Danske virksomheder udsættes i stigende grad for cyberangreb. Intensiteten og det høje trusselsniveau vil i den nærmeste fremtid udvikle sig til at samfundsmæssigt problem, da Danmark mangler kvalificerede IT-folk til at forsvare Danmark imod cyberspionage og cyberkriminalitet. Der ligger således en stor opgave i at skaffe flere ressourcer og kompetencer på IT- og cybersikkerhedsområdet.

Awareness kampagne 2020 – Cybersikkerhed er en oplysningskampagne, som skal øge unges bevidsthed om cybersikkerhed i en digitaliseret verden, og de karrieremuligheder der findes indenfor området. Projektet vil udvikle et sportsunivers, som skal danne rammen for kampagnens markedsføring, og skal bygges op omkring Forsvarets Efterretningstjenestens eksisterende rekrutteringsindsats – Cyberlandsholdet. Igennem videoer og SoMe skal kampagnen skabe bred awareness og entusiasme blandt IT interesserede.

I sidste ende skal projektet få flere unge til at uddanne sig indenfor IT- og cybersikkerhed og derved afhjælpe den nuværende og fremtidige kompetencemangel hos erhvervslivet.

Projektet henvender sig til unge mellem ca. 15-25 år, der har – eller potentielt kunne have – interesse for en karriere inden for cybersikkerhed.

Se filmene: 

Hvad er Cybersikkerhed


 

FE Cyberlandshold


 

Danmark har brug for dig!

PROJEKTET

Projektnavn:
Awareness kampagne 2020 – Cybersikkerhed

Projektejer:
Forsvarets Efterretningstjeneste  

Tid:
2020

Støttet med:
744.000. kroner

Hjemmeside:
nationalcybersikkerhed.dk/cybersikkerhed

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Forsvarets Efterretningstjeneste. Besøg dem herunder.

CYBERINDSATS

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere derom her: 

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson
Jette Krag  
HR
Telefon: 33 32 55 66  
Mail: fe1829@fe-ddis.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Ziegler Kusk
Projektleder
33 37 62 32
azk@industriensfond.dk