CPHlabs

Projektet vil udvikle et dynamisk iværksættermiljø på lifescienceområdet.

CPHlabs har til formål at udvide lifescience og biotech økosystemet i Danmark. Der skal være større muligheder for, at talent udnyttes og potentielle iværksættere stimuleres til at starte virksomhed og få gang i udviklingen af proof-of-concept samt generel udvikling af egen forretning.

Projektet består af fem arbejdspakker. I første arbejdspakke faciliteres det egentlige inkubationsprogram for iværksættere  at udforske kommercielle og innovationspotentialer i ideer, gennemførelse af en mentorordning samt matchmaking aktiviteter. I anden arbejdspakke udvikles en digital platform for biotech iværksættere, der skal gøre det muligt at dele viden og koble ressourcer/kompetencer via netværk, derved opbygge en infrastruktur for iværksættere.  Tredje arbejdspakke består af et ”lab management” koncept, hvor en fast person tilknyttet CPHlab vil sikre adgang til netværk og kompetencer for iværksætterne med fokus på deres individuelle behov. Den fjerde arbejdspakke består af en række events, herunder Venture caféer, hvor interesserede kan møde op med deres ide med henblik på sparring og vurdering om egnethed til inkubationsprogrammet samt en årlig innovations- og iværksættersommerskole. Med den sidste arbejdspakke udvikles en digital guide til at opbygge et distributionsnetværk. Guiden består af en database og et impact analyseværktøj.

Det er ambitionen at den digitale platform benyttes af 10 virksomheder det første år, voksende til 36 i år tre af projektet. Inkubationsprogrammet skal  resultere i op til 57 produktinnovationer, og det forventes at programmet fører til mere end 20 nye lokale og globale partnerskaber. 28 nye stillinger forventes at blive skabt på baggrund af de nye start-ups.

Projektet skal munde ud i en ny infrastruktur, der kan hjælpe early stage start-ups med at skalere, og skabe et bæredygtigt fællesskab for iværksættere, hvor nye ideer kan evalueres og opnå rådgivning og hjælp til skalering. 

Projektet henvender sig til studerend og forskere på danske universiteter samt til ansatte i biotech industrien, der har skalerbare ideer, som kan udvikles til egne virksomheder.

PROJEKTET

Projektnavn:
CPHlabs

Projektejer:
Symbion A/S 

Tid:
2021-2024

Støttet med:
5,8 mio. kr.

Hjemmeside:
www.cphlabs.dk

Projektpartnere

Projektet udføres af CPHLabs i samarbejde med

KONTAKT

Projektejer
Morten Mølgaard Jensen
CEO
Symbion
31 19 73 11
mmj@cobis.dk

Projektleder
Josephine Schrøder
CPHLABS Manager
Symbion
22 62 77 67
js@symbion.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
33 37 62 33
aw@industriensfond.dk