Columbus - Digitale Eksportfremme for grønne, danske SMVer

Projektet vil udvikle en metode og platform for digitalt eksportfremstød, som skal sikre en forudgående interesse mellem eksportører og kunder før et eventuelt fysisk møde. Platformen skal bidrage til at øge succesraten, nedbringe omkostninger og digitalt transformere SMVers salgsmetoder. 

Covid-19 har lukket landegrænser verden over og begrænset de traditionelle måder for danske virksomheder at nå deres eksportmarkeder på. For at virksomheder forsat kan fastholde, udbygge og vækste deres salg på eksisterende og nye markeder, er der behov for at tænke digitalt. 
 
Projektet Columbus har sat sejl mod den digitale horisont, og vil udvikle en fælles platform til eksportfremstød. Den nye platform skal klæde SMVer på til digitalt at opsøge og bearbejde potentielle kunder igennem hele købsprocessen. 

For at opnå en større gennemslagskraft markedsfører platformen virksomhederne samlet over for globale kunder. Potentielle kundeleads fra de fælles eksportfremstød filtreres derefter ned til den enkelte virksomhed sammen med data omkring deres budskabers evne til at tiltrække kundernes opmærksomhed. 

Projektet bygges på omkring to digitale kampagner, hvor 20 virksomheder i vindindustrien og cleantech tester konceptet. En kortlægning af Danmarks udfordringer og styrkepositioner inden for forskellige eksportområder, kunders digitale parathed samt relevante digitale kanaler til at nå målgruppen danner fundamentet for platformen og videns basen til udrulningen af kampagnerne. Erfaringer, best pratice, resultater og cases samles i en afsluttende rapport. 

Projektet ønsker at digitalisere dansk erhvervsliv og ændre den måde hvorpå SMVer arbejder med eksport. Kriseramte virksomheder vil opnå kompetencer og erfaring indenfor digitalisering af salgs- og marketingprocesser, og få værktøjer til at udvikle en ny strategi til opbygning af deres kundekartotek. Metode og erfaringer skal på længere sigt overføres til andre industrier og virksomheder og være et bæredygtigt alternativ til de ellers fysiske aktiviteter. Metoden forventes at kunne reducere behovet for fysiske eksportfremstød og dermed vil projektet også have relevans på længere sigt. 

Projektet henvender sig til danske SMV’er, der leverer produkter, services mv. til det globale marked og til deres marketingmedarbejdere, salgschefer og direktører.

PROJEKTET

Projektnavn:
Columbus
Digitale Eksportfremme for grønne, danske SMVer


Projektejer:
Danish Export Association

Tid:
2020-2021

Støttet med:
2,77 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Danish Export Association i samarbejde med Affiinity.

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.

KONTAKT

Projektejer:
Ulrik Dahl
CEO
Danish Export Association
30 31 87 88
uld@danishexport.dk

Kontaktpersoner:
Frederikke Lundgaard
Export Coordinator
Danish Export Association
60 20 85 63
flj@danishexport.dk

Claus Lønborg
projektparner
Affiinity
24 98 16 16
cl@affiinity.com

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
33 37 62 05
bc@industriensfond.d