CBS Case Competition

Projektet havde til hendigt at digitalisere brobygningen mellem de studerende og større virksomheder via en online platform.

CBS Case Competition (CCC) har siden 2002 fungeret som en brobygger mellem studerende og virksomheder via caseløsninger med en akademisk tilgang. Studerende opbygger gennem deltagelse i CCC egne strategiske løsningsforslag til en aktuel problemstilling for en anerkendt virksomhed, og holdet med det bedste løsningsforslag vinder.

I 2019 bevilligede Fonden 175.000 til CCC med fokus på digitalisering ansøgningsprocessen, der tillod endnu flere internationale studerende at deltage i CCC-konkurrencen på tværs af geografiske grænser. Fondens bevilling gik derfor specifikt til udvikling af en online platform for ansøgere. I 2019 deltog mere end 3000 studerende fra 65 forskellige lande i CCC og Fondens direktør deltog i juryen til CCC Global-konkurrencen.

I 2020 blev ansøgningsplatformen yderligere videreudviklet med en bevilling på 200.000 kr. med henblik på en bedre kvalitetssikring af deltagertilmeldingen og holdgenereringen. Derudover blev markedsføringen af konkurrencen optimeret med henblik på en bedre vidensspredning af resultaterne fra CCC 2020. Ved arrangementet i 2020 blev der lagt vægt på problemstillinger inden for bæredygtighed og der blev åbnet op for deltagerkredsen, således at både bachelor- og kandidatstuderende kunne melde sig til konkurrencen. De indledende runder af CCC 2020 Global løb af stablen den 11-12. februar og finalen blev afviklet den 20.februar.

Projektet er nu afsluttet.
 

EFFEKT 

Projektet havde til hensigt at optimere sammenkoblingsprocessen af virksomheder og studerende med henblik på at skabe bæredygtige og innovative caseløsninger, hvilket skulle føre til øget nytænkning og produktivitet i dansk erhverv samt booste Danmarks internationale konkurrenceevne.

PROJEKTET

Projektnavn:
CBS Case Competition

Projektejer:
CBS Case Competition

Tid:
2019-2020

Støttet med:
175.000 kr. i 2019
200.000 kr. i 2020

Hjemmeside:
casecompetition.com

Projektpartnere

Projektet blev udført af CBS Case Competition i samarbejde med virksomheden Sustainbase.

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson:
Silas Faurschou Andersen
Head of Partners
Telefon: 20 87 10 18
Mail: silas.andersen@casecompetition.com

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk