Bridging the Gap

Nyt projekt skal hjælpe med at omsætte den viden, der bliver produceret på de danske universiteter, til kommercielle virksomheder.

Der ligger et stort vækstpotentiale i at få den viden, der produceres på de danske universiteter, omsat til kommercielle virksomheder. Blandt andet derfor besluttede Industriens Fond at støtte Danmarks Tekniske Universitet med at udvikle og udrulle en ny model, der kobler potentielle forretningsidéer fra universitetsmiljøet sammen med erfarne, eksterne entreprenører. Det gjorde Fonden i forbindelse med temaindkaldelsen om at skabe flere vækstiværksættere i Danmark.
 

Metoden

I stedet for at fjerne forskere fra deres kerneområde, nemlig forskningen, så inddrages viden og personer fra industrien, når ambitionen er at gå fra idé til en ny virksomhed. Nye vækstvirksomheder skabes således i et tæt samarbejde mellem forskere og erfarne, eksterne entreprenører fra industrien - danske såvel som internationale. På den måde tænkes der kommercielt og markedsbaseret tidligt i processen. Kort skitseret ser et forløb typisk således ud.

Bridging The Gap

Erfaringer fra projektet vil kunne danne forbillede for alle danske universiteter og også for forskningsenheder i private virksomheder. På den måde bliver det på sigt muligt at finde en måde, hvorpå kommercialiceringspotentialet i dansk forskning udnyttes endnu bedre til at skabe bæredygtige vækstvirksomheder baseret på solide og innovative produkter med tungt teknologisk fundament og patentbeskyttelse.
 

Rapport

I kølvandet på projektet er der nu udgivet en rapport om modellen og de mange erfaringer som projektet har ført med sig. I rapporten kan man læse om fem konkrete virksomheder, der er blevet etableret i forbindelse med Bridging the Gap. Derudover kan man finde en række andre nøgletal om projektet og virksomhedernes evne til at skabe job og tiltrække investorkapital.

Bridging The Gap

 

Om projektet

Projektnavn:
Bridging the Gap

Projektejer:
DTU Kemi

Tid:
2013 - 2015

Støttet med:
3,0 mio. kr.

Hjemmeside:
www.bridgingthegap.dk

Rapport

Erfaringer, model og nøgletal er samlet i en rapport fra projektet Bridging the Gap. I rapporten findes også en beskrivelse af fem af de virksomheder, der udspringer af projektet.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.
 

Kontakt

Projektansvarlig:
Jes Broeng
Professor
Telefon: 24 25 38 35
Mail: jesbo@fotonik.dtu.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08