Aarhus Case Competition


Projektet ville skærpe dansk konkurrencevne inden for ansvarlig forbrug og produktion ved at omdanne Aarhus Case Competition til et bæredygtigt arrangement.

Aarhus Case Competition blev stiftet i 2012 som en selvstændig organisation, drevet at frivillige studerende. Hver år afholdes konkurrencen Aarhus Case Competition, hvor studerende parres med danske virksomheder med komplekse problemstillinger, og får mulighed for at omdanne teori til praksis. I 2019 ønskede projektet at have større fokus på bæredygtige løsninger, særligt inden for genanvendelighed.

Derfor havde projektet til formål at øge fokus på økologi, bæredygtighed og genbrug ved implementeringen af glasflasker i konkurrencen frem for brugen af plastik. Samtidig ønskede projektet at skifte brugen af plastik til måltider til genbrugs-materiale, som ville solidere arrangementet som miljøvenligt. Endeligt blev der etableret et nyt tiltag i form af en paneldebat med fokus på kvalitetsuddannelse, som havde til hensigt at klæde de studerende bedst muligt på til erhvervslivet. Projektet er nu afsluttet.

Projektet blev udført af Studenterlauget i samarbejde med Aarhus Universitet.
 

EFFEKT 

Projektet havde til hensigt øge fokus på bæredygtighed, økologi og genbrug ved at afholde Aarhus Case Competition som et bæredygtigt arragement samt højne dansk konkurrenceevne ved at dygtiggøre studerende til et erhvervsliv med faglig innovation.
 

PROJEKTET

Projektnavn:
Aarhus Case Competition

Projektejer:
Aarhus Universitet

Tid:
2019

Støttet med:
100.000 kroner

Hjemmeside:
www.aarhuscasecompetition.com

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Studenterlauget i samarbejde med Aarhus Universitet 

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson:
Christian Luk 
Studenterlauget
Adm. Direktør
Mail: cl@studenterlauget.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk