Udvikling, innovation og vækst i virksomhedsnetværk

Projektet vil øge konkurrenceevnen ved at styrke samarbejdet hos B2B virksomhedsnetværk. 

For at kunne være konkurrencedygtige i forhold til store og/eller udenlandske virksomheder er det afgørende, at virksomhederne optimerer deres samarbejds- og innovationskompetencer og på den måde leverer en optimal service til hovedentreprenørerne. 

Projektet har til formål at tilføre den nyeste forskningsbaserede viden hos B2B virksomhedsnetværk, der samarbejder om underleverancer til de store anlægsprojekter i Region Sjælland med henblik på at øge deres synergi, innovationskompetencer og deres muligheder for at få andel i opgaverne. Projektet fokuserer på et netværk af virksomheder, der ønsker at samarbejde omkring underleverancer til de store anlægsprojekter i Region Sjælland. Netværket er foreningen ”Network Zealand”, som består af ca. 25 SMV’er.
 

METODE:

Projektet består af to faser.

 • Fase 1: Interviews 
  Forskere fra RUC gennemfører interviews med centrale aktører i netværket for at identificere potentialer og barrierer for innovation gennem samarbejder i netværket og med mulige kunder. Her vil der være fokus på udveksling af ny og eksisterende viden mellem virksomhederne, udnyttelse af kompetencekombinationer og andre ressourcer. Målet er at undersøge, hvorledes virksomhedernes interne netværk og ressourcer kan kombineres og bringes i spil i netværket mellem virksomhederne, og hvordan dette kan understøtte innovationsprocessen omkring udviklingen af nye ydelser.

 • Fase 2: Workshops
  På baggrund af analysen af interviewdata indsamlet i fase 1, afholder forskerne tre workshops for netværket med tre mål for øje, nemlig at skabe afklaring om netværkets innovationspotentialer, at videreudvikle netværkets innovationsmuligheder og at udvikle anbefalinger, der kan optimere virksomhedernes samarbejder i netværket.
   

MÅLSÆTNING:

Roskilde Universitet forventer, at projektet vil resultere i, at virksomhederne får styrket deres netværks innovative kapaciteter. Endvidere forventes det, at virksomhederne har konceptualiseret mindst to nye ydelser i samarbejde med flere aktører i netværket, og etableret mindst to nye kunderelationer et halvt år efter projektets afslutning. Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet:

 • 75 procent af virksomhederne i netværket er blevet motiveret til at indgå yderligere samarbejder med virksomheder internt i netværket og uden for netværket
 • 50 procent af virksomhederne i netværket har udviklet koncepter og identificeret afsætningsmuligheder for nye ydelser, som de kan tilbyde hovedentreprenørerne i fællesskab
 • Tiltrækning af 15-20 nye medlemsvirksomheder, hvilket er en værditilvækst for netværket, idet det medfører flere kompetencer og flere mulige samarbejdspartnere for hver enkelt deltager-virksomhed.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Udvikling, innovation og vækst i virksomhedsnetværk

Projektejer: 
Roskilde Universitet

Tid: 
2016

Støttet med: 
0,2 mio. kroner

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.
 
Udvikling, innovation og vækst i virksomhedsnetværk afrapportering Industriens Fond
 

Folder

For at give et let tilgængeligt billede af projektets resultater, så har projektet udarbejdet en kort folder om selvsamme. Læs folderen her.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Ada Scupola 
Associate Professor
Telefon: 46 74 25 98
Mail: ada@ruc.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08