Danske virksomheders veje til eksport

Projektet sigter efter at fremme danske virksomheders engagement på de globale markeder. Det skal munde ud i øget eksport og jobskabelse.

Hvordan hjælpes danske virksomheder bedst til at eksportere? Det er et tilbagevendende spørgsmål, der diskuteres flittigt. Og der er løbende behov for mere viden om emnet.

Med det udgangspunkt har projektet det formål, at udvikle et informationsværktøj til danske virksomheder, der oplyser virksomhederne om udfordringer og muligheder i forbindelse med eksport.
 

Metode

Projektet er tiltænkt danske virksomheder, der kan udnytte nye muligheder, der opstår i forbindelse med stigende globalisering. Dette indbefatter både små virksomheder uden erfaring med eksport og større mere erfarne eksportører, der søger at øge eksporten. Projektet kan opdeles i tre faser:

 • Fase 1: Kortlægning af eksisterende tilbud. 
  Projektet kortlægger og analyserer først eksisterende tilbud, som danske virksomheder kan benytte for at få hjælp til at eksportere. Kortlægningen redegør for, hvilke aktører der er på markedet, hvilke ydelser de tilbyder, og i det omfang det er muligt, omfanget og karakteren af tilbuddene. Det vil endvidere blive vurderet, hvilken hensigt tilbuddene har i forhold til om:

  • Omkostninger forbundet med markedsadgang reduceres. 

  • Efterspørgslen efter virksomhedens varer øges. 

  • Variable produktionsomkostninger reduceres. 

 • Fase 2: Analyser af eksisterende tilbud.
  I fase to foretages en vurdering af, hvorvidt de eksisterende tilbud til danske virksomheder virker. Her benyttes registerdata for alle danske virksomheder og de sammenholdes med data for eksisterende tilbud, som eksempelvis eksportfremme og eksportkredit fra henholdsvis Eksportrådet og Eksportkreditfonden.

 • Fase 3: Informationsværktøj til danske virksomheder.
  Projektet udvikler på baggrund af analyserne i fase 2 et informationsværktøj, der består af en interaktiv hjemmeside med beregningsværktøjer, hvor virksomhederne kan søge information, der både er grundig og overskuelig. De vil kunne finde information om hvilke omkostninger man skal være opmærksom på i forbindelse med eksport, og hvordan forskellige typer af tilbud virker i forhold til at reducere omkostninger.
   

MÅLSÆTNINGER

Forventningen er at projektets resultater får indflydelse på virksomhedernes eksportsucces idet der kommer ny og anvendelig viden om effekten af diverse ordninger og der er mulighed for bedre at skræddersy brugen af ordninger for den enkelte virksomhed.
Det kræver naturligvis, at virksomhederne får den viden via deres brug af det beskrevne informationsværktøj. Der er opstillet to overordnede succeskriterier for projektet:

 • Virksomheder bliver bedre oplyst om udfordringer og muligheder i forbindelse med eksport via informationsværktøjet. Dermed skal de få lettere adgang til øget eksport.

 • Analyseresultaterne skal publiceres i internationale tidsskrifter.

Projektet

Projektnavn: 
Danske virksomheders veje til eksport 

Projektejer: 
Københavns Universitet 

Tid: 
2015-2018

Støttet med: 
6,4 mio. kroner

Hjemmeside:
www.roadtoexporting.dk

Værktøj

Projektet har udviklet The Road to Exporting , en interaktiv hjemmeside med beregningsværktøjer, som oplyser virksomheder om de udfordringer og muligheder i der ligger forbindelse med eksport.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jacob Roland Munch
Professor
Telefon: 35 32 30 19
Mail: Jakob.Roland.Munch@econ.ku.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk