Verdensmål bliver til vækstprogram

15.03.2019

Det nye vækstprogram, SDG Business Booster er klar til at omdanne FN's verdensmål til øget dansk eksport ved udvikling og test af nye værktøjer og metoder.

Med støtte fra Industriens Fond lancerer Erhvervshus Hovedstaden et nyt vækstprogram med afsæt i FN’s Verdensmål. Formålet er at styrke små og mellemstore virksomheders vækstbetingelser gennem opfyldelse af Verdensmålene.

Danske virksomheder skal blive bedre til at udnytte de mange vækst- og eksportmuligheder, der opstår omkring indfrielsen af Verdensmålene, i takt med at flere og flere får øjnene op for potentialet.

Mange danske virksomheder står allerede stærkt i forhold til at kunne levere konkrete løsninger på de udfordringer som Verdensmålene adresserer. Udenrigsministeriet har for nylig anslået, at Verdensmålene frem mod 2030 kan skabe forretningsmuligheder på op til 400 milliarder kr. for danske virksomheder, der har de bæredygtige løsninger, der skal til.

Det nye vækstprogram, SDG Business Boosterhar fokus på at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at bidrage til øget eksport af eksisterende produkter hos særligt mindre og mellemstore danske virksomheder.

”Med det nye projekt hjælpes danske virksomheder til at bringe eksisterende produkter i spil i en verdensmålskontekst. Ad den vej kan virksomhederne – relativt omkostningsneutralt – styrke væksten og finde nye eksportmuligheder på et enormt marked,” siger adm. direktør Thomas Hofman-Bang fra Industriens Fond og perspektiverer projektet yderligere:

”Et af projektets styrker er, at det forventes at have en ret hurtig positiv indvirkning på virksomhedernes forretningsmodel og afsætning. Det kan skabe ringe i vandet, så virksomhederne vil forfølge flere gode resultater på længere sigt og arbejde endnu mere målrettet med verdensmålene som pejlemærke for konkurrenceforbedrende tiltag. Og med udrulningsmulighederne i de nye erhvervshuse, kan projektet forhåbentlig skabe gode resultater mange steder i erhvervslivet.”
 

nye værktøjer og metoder

Et væsentligt formål med SDG Business Booster bliver at udvikle og teste en række værktøjer og metoder, som kan ruste danske virksomheder til at udnytte de muligheder, der ligger i verdensmålsdagsordenen. Det gælder både i forhold til det danske marked og i særdeleshed virksomhedernes internationale konkurrenceevne. Her er det tanken, at det nye program vil kunne danne grobund for yderligere initiativer, og dermed gøre Verdensmålene til en mere fastforankret del af dansk erhvervsfremme, hvis metoderne viser sig succesfulde. Mange virksomheder risikerer i dag at overse muligheden for at udnytte det potentiale, der ligger i Verdensmålene, da det let kan virke som en uoverskuelig dagsorden at løfte for den enkelte virksomhed.

”Som virksomhed gælder det om at følge markedet og fokusere på en problemstilling du vil løse, ingen kan leve op til samtlige mål, som enhver anden forretning må man kigge på efterspørgslen og finde en måde at differentiere sig på. At følge Verdensmålene kan betyde helt nye forretningsmuligheder for mange virksomheder. Programmet giver SMV’erne en unik adgang til kompetencer og erfaringer fra en bred gruppe af kvalificerede partnere, der hver bidrager med unikke og nye indsigter fra erhvervsliv, rådgivning og forskning,” siger Liselotte Hohwy Stokholm, der er direktør i Erhvervshus Hovedstaden.

En undersøgelse foretaget af konsulenthuset Deloitte blandt 350 erhvervsledere viser, at 92 % af virksomhedslederne støtter verdensmålsdagsordenen. Men kun 17 % mener, at de har de rette programmer på plads for at kunne bidrage til at nå målene inden 2030. Det er altså ikke lysten eller de gode intentioner, der mangler, da mange virksomheder har indset, at der ikke er en modsætning mellem at drive forretning og bidrage til en bedre verden.

”Danmark har gode muligheder for at indtage en stærk position i forhold til at udnytte de markedsmuligheder, som verdensmålene favner. Med projektet vil vi styrke mindre danske virksomheders evne til at konkurrere på det globale marked, hvor investorer, ventureselskaber, offentlige indkøbere og forbrugere i stigende grad forventer, at virksomheder er med til at løse samfundsmæssige udfordringer – men på kommercielle vilkår. Mange virksomheder har dog behov for støtte og sparring til at identificere konkrete vækst- og eksportmuligheder. Og det er i fokus i det nye program,” siger Bahare Haghshenas, Senior Manager for SDG strategy and innovation hos Deloitte.

LÆS OM PROJEKTET

Her på Industriens Fonds hjemmeside kan der læses mere om SGD Business Booster.

KONTAKT

Eventuelle spørgsmål angående Industriens Fonds støtte til det nye projekt kan stilles til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk