Status message

Submissions for this form are closed.

Tilmelding til møde om temaindkaldelsen om konkurrencekraft i blockchainteknologien

I forbindelse med temaindkaldelsen inviteres potentielle ansøgere til at deltage i et temamøde, hvor Industriens Fond uddyber temaindkaldelsen. Der afholdes to ens møder - ét inden jul og ét efter nytår. På møderne vil Industriens Fonds sekretariat sætte ord på hvorfor blockchainteknologien forventes at kunne styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne, og hvad der er tænkt med temaindkaldelsesteksten. På møderne vil der være rig lejlighed til at stille spørgsmål vedrørende selve temaindkaldelsen, samt gå i dialog om mulige indsatsområder.

Der afholdes både et gå-hjem-møde før jul og et morgenmøde efter nytår. Begge møder følger samme agenda og afholdes i Industriens Fonds lokaler på Frederiksgade i København.

Gå-hjem-møde (der er ikke flere pladser til mødet og der er derfor lukket for tilmelding til mødet den 17. december 2018)
Dato: mandag den 17. december 2018.
Tidspunkt: 16:00 - 17:00.
Adresse: Frederiksgade 17, 1265 København K

Morgenmøde (der er ikke flere pladser til mødet og der er derfor lukket for tilmelding til mødet den 8. januar 2019)
Dato: tirsdag den 8. januar 2019.
Tidspunkt: 08:30 - 09:30.
Adresse: Frederiksgade 17, 1265 København K

Tilmeldingsformularen er lukket, da der desværre ikke er flere pladser på møderne. Bemærk i øvrigt at det ikke er en forudsætning for at ansøge, at man har deltaget i et møde.