Flygtninge fandt vej til virksomhederne

28.09.2020

Tværgående opsamling ser nærmere på Industriens Fonds indsats med at øge udbuddet af arbejdskraft gennem hurtigere integration.

Adgang til relevante kompetencer er essentielt når virksomheder skal være konkurrencedygtige. Mangel på arbejdskraft kan være hæmmende for væksten og kan betyde, at danske virksomheder må sige nej til nye ordrer – et uønsket scenarie for både virksomhed og kunde.

Med det udgangspunkt iværksatte Industriens Fond i 2015 en temaindkaldelse med fokus på at skabe et øget udbud af relevant arbejdskraft gennem hurtigere integration af især nytilkomne flygtninge.

Konkret kom der otte projekter ud af indsatsen. Med forskellige metoder arbejdede de hver især på at bringe flygtninge tættere på det danske arbejdsmarked.

For eksempel blev der arbejdet med at finde relevante medarbejdere til bestemte virksomheder. Andre indsatser har haft fokus på at øge virksomhedernes egne rekrutteringsforudsætninger i relation til flygtningemålgruppen. Og endelig har der været indsatser, der især har haft fokus på at etablere samarbejde mellem virksomheder, kommuner og organisationer med henblik på at styrke samarbejdspartneres forudsætninger for at hjælpe virksomhederne med at imødegå arbejdskraftbehovet ved blandt andet at screene flygtningenes faglige kompetencer.

De otte projekter kan der læses mere om her:

 • 3P-netværket
  Gennem netværksaktiviteter og træning har projektet arbejdet med at dygtiggøre danske virksomheder, så de blev bedre i stand til at rekruttere og fastholde flygtninge i virksomheden.

 • JobMatch
  Projektet har fokuseret på at gennemføre IGU-forløb og uddanne nytilkomne flygtninge og forberede dem på job i industrien.

 • Professional Engineering Academy
  Projektet fokuserede på de flygtninge der i forvejen havde ingeniør- eller teknologiuddannelser med sig til Danmark, med henblik på at møde arbejdskraftmanglen på netop det område.

 • Projekt Ny Fremtid
  Gennem opkvalificering af nytilkomne flygtninge sigtede projektet efter at afhjælpe manglen på medarbejdere i metalindustrien og andre produktionsbaserede industrier i det midtjyske område.

 • Talent Management
  Grundig screening af nytilkomne flygtninge skulle sikre et godt match mellem virksomheders specifikke kompetencebehov og flygtningenes konkrete kompetencer.

 • Talent Programme Aarhus
  Med hurtig kompetenceafklaring har projektet tilstræbt at bringe nogle af de bedst uddannede og dygtigste flygtninge hurtigt ind på det danske arbejdsmarked.

 • Task Force Til Industrien
  Målrettede task forces bestående af virksomheder, brancheorganisationer og myndigheder har aktivt arbejdet for at bringe nytilkomne flygtninge i job.

 • VSA-projektet
  Syv virksomheder er gået sammen om at udvikle og implementere en model til rekruttering og kompetenceudvikling af flygtninge til industrien.

En række erfaringer er skabt på tværs af projekterne. Blandt andet har virksomhederne generelt vist velvilje og at de gerne vil tænke nyt og gå nye veje for at finde de rette medarbejdere, og derudover har projekterne også tydeliggjort, at nye medarbejderprofiler meget gerne må være kendetegnet ved, at de er lærenemme og forandringsparate.

Ikke overraskende viser projekterne også, at sprogfærdigheder, sociale kompetencer og en god arbejdspladskultur er gavnlige for at indlemme nytilkomne flygtninge på arbejdspladsen – og så kan mentorer gøre en stor positiv forskel.

Ser man på de mere kvantitative resultater af Industriens Fonds temaindkaldelse og indsats, så kan et par eksempler findes her:

 • Mere end 3.000 virksomheder har været kontaktet af projekterne og modtaget forskellige former for rådgivning, information og tilbud.
 • 300 virksomheder har været værter for rekrutteringsforløb eller træningsforløb for ansatte med ikke-dansk baggrund.
 • 782 borgere med ikke-dansk baggrund har deltaget aktivt i de 8 indsatser.
 • 204 borgere med ikke-dansk baggrund har opnået ansættelse i kraft af indsatserne.
 • 302 personer har deltaget i træningstilbud i form af virksomhedspraktikker eller løntilskud.
 • 47 borgere med ikke-dansk baggrund er startet i uddannelse – bl.a. på industrioperatøruddannelsen.
 • I alt har mere end 500 deltagere med ikke-dansk baggrund opnået tilknytning til en virksomhed i kraft af temaindkaldelsen.

De samlede erfaringer er beskrevet i en opsamlende rapport, som er udarbejdet på tværs af alle otte projekter i temaindkaldelsen.

opsamling

Opsamlingen kigger på tværs af resultater fra temaindkaldelsen og de igangsatte projekter.

Baggrunden

Læs mere om baggrunden for, at Industriens Fond iværksatte temaindkaldelsen tilbage i 2015.

KONTAKT

Spørgsmål om temaindkaldelsen kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk